Period otplate u mjesecima: 120
Rata u KM: 580
Učešće u KM: 250
Boje: BIJELA OKENITE