Addiko Prvi paket

Addiko Prvi paket je skup bankarskih proizvoda i usluga:

  • Transakcioni račun: je osnovni račun koji je vezan za Addiko Visa Electron karticu.
  • Osiguranje korisnika transakcionog računa: kao korisnik paketa bićete osigurani od rizika smrti usljed bilo kojeg razloga uz osiguranu sumu do 2.000KM.
  • Prekoračenje po transakcionom računu: je pozajmica koja vam omogućava korištenje dodatnih novčanih sredstava
  • Addiko Visa Electron kartica: Ovom karticom možete podizati gotovinu na bankomatima koji nose VISA oznaku, u zemlji i inostranstvu, a možete je koristiti i za plaćanje roba i usluga.  Za sve troškove u zemlji i inostranstvu transakcioni račun korisnika biće terećen u konvertibilnim markama.
  • Addiko EBanking: Internet bankarstvo koje vam pruža mogućnost da plaćate i upravljate novcem sa bilo kojeg mjesta koje ima računar i internet vezu. Uz Addiko EBankng plaćanja su jednostavnija, brža i do 50% jeftinija nego u poslovnicama banke.
  • Addiko Mobile: je usluga mobilnog bankarstva koja Vam omogućava da postanete svoj lični bankar i da sami kontrolišete stanje i promet na svojim prijavljenim računima, provjerite platne naloge, platite sve vrste računa unutar domaćeg platnog prometa, izvršite kupoprodaju deviza te niz drugih korisnih usluga.
  • AddikoSMS: 24 časovna kontrola vašeg transakcionog računa. Kada koristite Addiko platne kartice, AddikoSMS je odlična prevencija od eventualnih zloupotreba, jer izvještaj o korištenju istih dobijete odmah po njihovoj upotrebi.

Detaljne informacije u Standardnom informacionom listu

 

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?