Addiko štednja sa premijom

Addiko štednja sa premijom na kamatu namijenjena je za sve buduće štediše koji će svaki mjesec redovno uplatiti određeni iznos (minimalno 100KM/50 evra) u narednih 12, 24 i 36 mjeseci, a kao poklon Addiko banka će im dati posebnu premiju. Takođe, Addiko banka u sklopu ovog proizvoda svojim budućim štedišama nudi i dodatnu uslugu kroz sigurni transfer novca direktno sa njihovog transakcionog računa u banci na Addiko štedni račun, a na osnovu trajnog naloga otvorenog u banci.

Addiko štednja sa premijom u konvertibilnim markama(KM) i evrima(EUR), uz jedinstvenu premiju od 20% na ukupno bračunatu kamatu za sve rokove oročenja↓

rok / valuta 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci 48 mjeseci 60 mjeseci
KM/EUR 0,80% 1,60% 2,00% 2,30% 2,50%
PREMIJA 20% 20% 20% 20% 20%

 

Detaljne informacije u Standardnom informacionom listu
 
 
Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?