Addiko štednja sa premijom

Addiko štednja sa premijom na kamatu namijenjena je za sve buduće štediše koji će svaki mjesec redovno uplatiti određeni iznos (minimalno 20KM/10 evra) u narednih 12, 24 i 36 mjeseci, a kao poklon Addiko banka će im dati posebnu premiju. Takođe, Addiko banka u sklopu ovog proizvoda svojim budućim štedišama nudi i dodatnu uslugu kroz sigurni transfer novca direktno sa njihovog transakcionog računa u banci na Addiko štedni račun, a na osnovu trajnog naloga otvorenog u banci.

Addiko štednja sa premijom u konvertibilnim markama(KM) i evrima(EUR) ↓

 

Rok / valuta  

12 mjeseci

24 mjeseca

36 mjeseci

KM

0,70%

1,70%

2,00%

EUR

0,80%

1,80%

2,10%

PREMIJA

20%  na ukupno obračunatu kamatu

30% na ukupno obračunatu kamatu

40% na ukupno obračunatu kamatu

 
Detaljne informacije u Standardnom informacionom listu
 
 
Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?