Addiko Visa Classic kartica na rate

Addiko Visa Classic kartica na rate omogućava Vam plaćanje robe i usluga na svim prodajnim mjestima (POS uređajima), putem interneta ili podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu. Sve učinjene transakcije možete da podijelite i do 12 fiksnih rata.

Otplata na rate za sve transakcije učinjenje u zemlji i inostranstvu

Korisnici Addiko Visa Classic kartice na rate imaju mogućnost da, bez obzira da li banka ima sklopljen ugovor sa prodavcem ili ne, ostvare kupovinu te plaćeni iznos podijele na 12 rata i na jednostavan način odgode naplatu i rasterete svoj kućni budžet.

Ključne prednosti
 • Otplata i do 12 rata.
 • Otplata na rate bez kamata.
 • Broj rata sami birate.
 • Jednostavna podjela na rate – samo pozovite naš Kontakt centar.
 • Bilo koja transakcija u zemlji i inostranstvu može biti podijeljena na rate:
 • Kupovina na prodajnim mjestima i Internetu, kao i  podizanje gotovine na bankomatima.
Minimalan iznos transakcije

Minimalan iznos transakcije koja se može podijeliti na rate iznosi 50,00 BAM, a željeni broj rata od minimalno 2 do maksimalno 12 rata. Kako bi Vam kupovina na rate bila odobrena, ukupan iznos otplate na rate i rata moraju biti unutar ugovorenog limita potrošnje.

Kako se realizuje otplata na rate?
 • Usluga otplate na rate realizuje se nakon obavljene transakcije, a najkasnije do posljednjeg radnog dana (ponedjeljak-petak) obračunskog perioda* do 19:00 časova.
 • Podjelu obavljene transakcije na željeni broj rata zatražite pozivom našem Kontakt centru na broj 070 340 440. Brzo, jednostavno i sigurno za Vas će sve uraditi prodajno osoblje Addiko banke.

*Obračunski period traje mjesec dana, a obuhvata period između izdavanja dvije Obavijesti o učinjenim transakcijama unutar kojeg se zbrajaju transakcije i ostali troškovi nastali korištenjem kartice, a koji čine dospjelu mjesečnu obavezu Korisnika Addiko Visa Classic kartice na rate.

Informacije potrebne Kontakt centru
 • Prilikom poziva Kontakt centru službenici će od Vas zatražiti sljedeće podatke: ime i prezime, JMBG, posljednje 4 cifre broja Vaše kartice, datum transakcije, iznos transakcije, naziv prodajnog mjesta  sa potvrde o transakciji. Za otplatu na rate obračunava se naknada, zavisno o iznosu i vrsti transakcije. Naknada se naplaćuje uz svaku dospjelu ratu.
Ostale odredbe
 • Postojeći korisnik Addiko Visa Classic kartice ima pravo aktiviranja navedene funkcionalnosi podjele na rate tek nakon potpisivanja ugovora kojim prihvata uslove podjele na rate.  Za više informacije obratite poslovnici Banke u kojoj je izdata Addiko Visa Classic kartica.
Visa Classic kartica je:
 • Najprihvaćenija kartica sa odgođenim plaćanjem u svijetu.
 • Bilo kada i bilo gdje – plaćanje roba i usluga na više od 23 miliona prodajnih mjesta; podizanje gotovine na oko 750.000 bankomata – 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje.
 • Koristite Visa Classic za ulazak u 24-satne uslužne zone svih banaka u zemlji i inostranstvu koje nose oznaku VISA.
 • Najprihvaćenija kartica sa odgođenim plaćanjem u svijetu.
 • Odgođeno plaćanje računa.

Reprezentativni primjer Otplate na rate transakcija učinjenih Visa Classic karticom na rate i ukupnih troškova:

Transakcija u iznosu od 200 KM obračun na 5 rata Broj rata Naknada po rati Iznos kupovine Mjesečna rata (iznos transakcije/broj rata)
Ukupno terećenje obračunskog perioda (rata +naknada)
Ukupno otplaćeno
Kupovina u zemlji i inostranstvu 5 1,50 200,00 40,00 41,50 207,50
Isplata gotovine na bankomatima Addiko banke* 5 3 200,00 + naknada za podizanje na bankomatu, min. 5KM* 40,00 43,00 220,00
 • *Naknada za isplatu gotovine sa Addiko Visa Classic karticom na bankomatima banaka ĉlanica Addiko grupacije u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori je 2% min. 5 KM
 • *Naknada za isplatu gotovine sa Addiko Visa Classic karticom na bankomatima ostalih banaka u BiH: 2.5% min. 10 KM
 • *Naknada za isplatu gotovine sa Addiko Visa Classic karticom na bankomatima u inostranstvu: 2.5% min. 10 KM

Svi postojeći i novi korisnici Addiko Visa Classic kartice na rate dužni su se upoznati sa Standardnim informacionim listom ili u najbližoj poslovnici Addiko Bank a.d.

Informacija: Prestanak važenja proizvoda „Osiguranje korisnika Visa Classic kartica“

„Osiguranje korisnika Visa Classic kartica“ od posljedica zloupotrebe kao samostalni proizvod, a koje je Banka ugovarala kao poklon (bez naknade) sa Uniqa osiguranjem za krajnjeg korisnika, uz njegovu/njenu pismenu saglasnost, prestaje da važi od 01.05.2017. godine. Svi klijenti Banke koji imaju Visa Classic kartice, u okviru Paketa Komfort mogu se kao korisnici kartice osigurati za slučaj smrti te stvari kupljene karticom obezbijediti produženom garancijom (Extended Warranty) i osiguranjem kupljenih stvari (Purchase Protection). Za sve detaljne informacije molimo Vas da se obratite našim zaposlenima u poslovnici banke ili pozovite naš Kontakt centar na broj telefona: 070 340 440.

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?