Addiko Visa Electron

Addiko Bank a.d. svim vlasnicima transakcionih računa automatski izdaje Addiko Visa Electron karticu po najpovoljnijim uslovima - bez troškova izdavanja i bez članarine! Ovom karticom možete podizati gotovinu na bankomatima koji nose VISA oznaku, u zemlji i inostranstvu, a možete je koristiti i za plaćanje roba i usluga na mjestima gde je vidno istaknut znak VISA Electron.  Za sve troškove u zemlji i inostranstvu Vaš tekući račun biće terećen u konvertibilnim markama.

Koristite pogodnosti podizanja novca na bankomatima Addiko grupacije!

Na bankomatima banaka članica Addiko grupacije u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini gotovinu Addiko Visa Electron karticom podižete bez naknade! Addiko Visa Electron je debitna kartica, što znači da se troškovi koje napravite koristeći ovu karticu automatski skidaju sa Vašeg transakcionog računa u momentu nastanka troška.

Kako postati korisnik Addiko Visa Electron kartice?

Svi vlasnici transakcionih računa otvorenih u Addiko Bank a.d. mogu postati vlasnici Addiko Visa Electron kartica, nakon što se upoznaju sa dolje priloženim Standardnim informacionim listom te u najbližu poslovnu jedinicu Banke predaju ispunjenu Pristupnicu.

Detaljne informacije u Standardnom informacionom listu

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?