Bankoosiguranje

Addiko Bank a.d. prva je banka u Republici Srpskoj koja se počela baviti posredovanjem u osiguranju između klijenata, fizičkih i pravnih lica, i osiguravajućih kuća, a na osnovu rješenja koje je izdala Agencija za osiguranje RS.

Addiko posrednik u osiguranju
  • Addiko banka preko svoje službe „Addiko posrednik u osiguranju“ obavlja djelatnost čiji je isključivi zadatak da, u ime osiguranika, radi osiguranja ili reosiguranja rizika, poveže lica koja traže osiguranje ili reosiguranje i društva za osiguranje ili reosiguranje, prilikom zaključenja, sprovođenja i ispunjenja ugovora o osiguranju ili reosiguranju.
  • "Addiko posrednik u osiguranju" radi za interes svojih klijenata kroz saradnju sa osiguravajućim kućama, zastupajući klijente u svim fazama ugovora o osiguranju.
  • "Addiko posrednik u osiguranju" nema za cilj da prodaje osiguranje klijentu, već da savjetuje klijenta pri izboru vrste osiguranja, rizika od kojih se treba osigurati i na koji način to uraditi.
Kolika je cijena naknada Addiko posrednika?

Sve ove usluge su besplatne za klijente, a sama polisa osiguranja ostvarena preko Addiko posrednika je povoljnija u odnosu na trenutnu tržišnu cijenu, a proces zaključenja polisa/ponuda se završava u prostorijama banke i samim tim je brži i efikasniji.

Koje polise/ponude osiguranja nudi Addiko posrednik?

Addiko banka, preko svoje službe „Addiko posrednik u osiguranju“ klijentima, fizičkim i pravnim licima, nudi nekoliko vrsta osiguranja: životno osiguranje, osiguranje korisnika kredita, osiguranje korisnika transakcionih računa, i osiguranje korisnika Visa Classic kartica.

S kojim osiguravajućim kućama Addiko posrednik sarađuje?

"Addiko posrednik u osiguranju" ima zaključene ugovore na polju posredovanja u osiguranju sa dvije osiguravajuće kuće na tržištu Republike Srpske, Grawe i Mikrofin osiguranje. Uskoro će se ova saradnja proširiti i na druge osiguravajuće kuće.

Da li fizička i pravna lica moraju biti klijenti Addiko banke da bi koristili usluge Addiko posrednika?

Fizička i pravna lica, bez obzira da li su klijenti Addiko banke, mogu koristiti usluge "Addiko posrednika u osiguranju".

Kako se može stupiti u kontakt sa Addiko posrednikom?

„Addiko posrednik u osiguranju“ broji 50 licenciranih i obučenih Addiko brokera osiguranja širom poslovne mreže u preko 30 opština (u svim mjestima u kojima ima poslovnica Addiko Bank a.d.). Posjetite naše poslovnice i stupite u kontakt sa Addiko brokerima za osiguranje.

 

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?