Često postavljanja pitanja

Često postavljanja pitanja sastavljamo na osnovu Vašeg interesovanja. Pišite nam i dalje kako bismo Vam pružili jasne i direktne odgovore.

Šta je potrebno za otvaranje transakcijskog računa fizičkog lica?
  • Za otvaranje transakcijskog računa fizičkog lica rezidenta koji u banci prima platu ili druge redovne prilive i neredovne prilive (osim penzionera koji penziju primaju preko Fonda PIO RS) potrebno je: Vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument, kopija lične karte.
  • Za transakcijski račun studenta potrebno je Vase lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument, kopija stranica indeksa i to stranica sa slikom i ličnim podacima i uvjerenje od visokoškolske ustanove o upisanoj godini studija za godinu u kojoj se otvara transakcijski račun.
  • Za transakcijski račun penzionera koji penziju primaju preko fonda PIO RS potrebno je, Vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument kopija lične karte i ček od penzije.
Šta je potrebno za otvaranje nerezidentnog računa fizičkog lica?

Za otvaranje računa nerezidentu potrebno je Vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument - ovjerena fotokopija pasoša. 

Koji su uslovi za odobrenje prekoračenja po transakcionom računu?

Prekoračenje po transakcionom računu se odobrava klijentima koji su u stalnom radnom odnosu i imaju redovne mjesečne prilive na transakcionom računu. 

Koje se kartice mogu koristiti za plaćanje/kupovinu putem interneta?
Šta je riziko polisa osiguranja?

To je polisa osiguranja života, i vinkulirana je u korist Banke.

Šta je interkalarana kamata?

To je kamata koja se plaća na iznos kredita za razdoblje od dana isplate kredita do dana kada se kredit stavlja u otplatu. Visina interkalarne kamate obično se obračunava u visini redovne kamate iz ugovora, ukoliko nije određeno drukčije.

Šta su troškovi obrade kredita?

To je trošak obrade kreditnog zahtjeva, izražen u procentima, a izračunava se na iznos odobrenog kredita i naplaćuje jednokratno.

Šta činiti prilikom gubitka ili krađe platne kartice?

Odmah pozovite broj telefona našeg Kontakt centra +387 70 340 440. Naknadno dođite u poslovnicu banke koja Vam je izdala karticu kako biste ispunili svoje formalne obaveze i dobili drugu karticu.

Šta je Addiko elektronsko bankarstvo i koje su prednosti za klijenta?

Addiko EBANK i Addiko Mobile su usluge elektronskog bankarstva koje Vam omogućavaju da postanete svoj lični bankar i da sami kontrolišete stanje i promet na svojim prijavljenim računima, provjerite izvode i platne naloge, platite sve vrste računa unutar domaćeg platnog prometa, izvršite kupoprodaju deviza, i niz drugih usluga, uz niže naknade. I sve to bez fizičkog dolaska u Banku! 

 

 

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?