Transakcioni računi

Tekući račun u KM  koristite za uplate i isplate po računu u visini raspoloživih sredstava i raspoloživog prekoračenja po računu.

  • kamata na pozitivan saldo: 0,1%. *Od 15.05. kamatna stopa će iznositi: 0,01%.
  • kamata za dozvoljeno prekoračenje: 12,49% za studentske račune, 15,49% za ostale vlasnike računa
  • raspolažite sredstvima po računu u svakom trenutku korištenjem usluga E-bankarstva: Addiko EBank internet bankarstvoAddiko Mobile mobilno bankarstvo
  • Redovna naknada za vođenje transakcionog računa: 2,90 KM mjesečno
  • Studentski računi u KM: 0,50 KM mjesečno
  • Penzionerski računi u KM: 1,50 KM mjesečno
  • Ostali računi u KM: 3,00 KM mjesečno
  • Devizni računi: 2,90 KM mjesečno

Uz transakcioni račun, imate mogućnost i besplatnog osiguranja. Više o uslovima korištenja transakcionog računa i povezanih proizvoda i usluga potražite u Standardnom informacionom listu kao i Standardnom informacionom listu za transakcioni račun sa Addiko Debit Mastercard karticom.

Vlasnici transakcionih računa u Banci koji imaju redovan mjesečni priliv na transakcioni račun Banke (plata, penzija, invalidnina), a poslije primanja prvog redovnog mjesečnog priliva na račun u Banci imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za korištenje prekoračenja po transakcionom računu. Više detalja u Standardnom informacionom listu

Devizni račun je račun za obavljanje platnog prometa u stranim valutama u granicama raspoloživih sredstava koji mogu otvoriti domaća i strana fizička lica. Više detalja u Standardnom informacionom listu

Informacija: Prestanak važenja proizvoda „Osiguranja korisnika transakcionih računa Banke“
„Osiguranje korisnika transakcionih računa Banke“, za osigurani slučaj smrti od nezgode i invalidnosti preko 50% kao samostalni proizvod, a koje je Banka ugovarala kao poklon (bez naknade) sa Jahorina (Wiener) osiguranjem za krajnjeg korisnika, uz njegovu/njenu pismenu saglasnost, od 01.01.2017. ne važi. Svi klijenti Banke koji i dalje žele da koriste osiguranje korisnika transakcionog računa Banke, mogu se, u sklopu Addiko paketa osigurati za slučaj smrti od bolesti i nezgode, a nakon što podnesu Zahtjev za korištenje paketa transakcionih računa Addiko Bank a.d. Banja Luka.

Za sve detaljne informacije molimo Vas da se obratite našim zaposlenima u poslovnici banke u kojoj ste otvorili transakcioni račun ili pozovite naš Kontakt centar na broj telefona: 051 951 000.

Zatražite otvaranje tekućeg računa putem interneta!

  • u svega nekoliko koraka i uz samo jedan posjet poslovnici
Potvrdi 100x100

Unesite svoje podatke putem on-line obrasca

Ispuni 100x100

Mobitelom fotografišite ličnu kartu

Potpisi 100x100

U poslovnici potpišite ugovor

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Image kampanja

Kod nas je vrijeme valuta koja najviše vrijedi.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Svakog mjeseca morate da upravljate različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu

Restart krediti

Addiko Bank Banja Luka

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".