Transakcioni računi

Tekući račun u KM  koristite za uplate i isplate po računu u visini raspoloživih sredstava i raspoloživog prekoračenja po računu.

  • kamata na pozitivan saldo: 0,1%. *Od 15.05. kamatna stopa će iznositi: 0,01%.
  • kamata za dozvoljeno prekoračenje: 12,49% za studentske račune, 15,49% za ostale vlasnike računa
  • raspolažite sredstvima po računu u svakom trenutku korištenjem usluga E-bankarstva: Addiko EBank internet bankarstvoAddiko Mobile mobilno bankarstvo
  • Redovna naknada za vođenje transakcionog računa: 4,50 KM mjesečno
  • Studentski računi u KM: 0,50 KM mjesečno
  • Penzionerski računi u KM: 1,50 KM mjesečno
  • Ostali računi u KM: 4,50 KM mjesečno
  • Devizni računi: 4,50 KM mjesečno

Uz transakcioni račun, imate mogućnost i besplatnog osiguranja. Više o uslovima korištenja transakcionog računa i povezanih proizvoda i usluga potražite u Standardnom informacionom listu kao i Standardnom informacionom listu za transakcioni račun sa Addiko Debit Mastercard karticom.

Vlasnici transakcionih računa u Banci koji imaju redovan mjesečni priliv na transakcioni račun Banke (plata, penzija, invalidnina), a poslije primanja prvog redovnog mjesečnog priliva na račun u Banci imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za korištenje prekoračenja po transakcionom računu. Više detalja u Standardnom informacionom listu

Devizni račun je račun za obavljanje platnog prometa u stranim valutama u granicama raspoloživih sredstava koji mogu otvoriti domaća i strana fizička lica. Više detalja u Standardnom informacionom listu

Informacija: Prestanak važenja proizvoda „Osiguranja korisnika transakcionih računa Banke“
„Osiguranje korisnika transakcionih računa Banke“, za osigurani slučaj smrti od nezgode i invalidnosti preko 50% kao samostalni proizvod, a koje je Banka ugovarala kao poklon (bez naknade) sa Jahorina (Wiener) osiguranjem za krajnjeg korisnika, uz njegovu/njenu pismenu saglasnost, od 01.01.2017. ne važi. Svi klijenti Banke koji i dalje žele da koriste osiguranje korisnika transakcionog računa Banke, mogu se, u sklopu Addiko paketa osigurati za slučaj smrti od bolesti i nezgode, a nakon što podnesu Zahtjev za korištenje paketa transakcionih računa Addiko Bank a.d. Banja Luka.

Za sve detaljne informacije molimo Vas da se obratite našim zaposlenima u poslovnici banke u kojoj ste otvorili transakcioni račun ili pozovite naš Kontakt centar na broj telefona: 051 951 000.

Zatražite otvaranje tekućeg računa putem interneta!

  • u svega nekoliko koraka i uz samo jedan posjet poslovnici
Potvrdi 100x100

Unesite svoje podatke putem on-line obrasca

Ispuni 100x100

Mobitelom fotografišite ličnu kartu

Potpisi 100x100

U poslovnici potpišite ugovor

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".