Informisanje o stanju kreditnog zaduženja

Informacija za klijente Addiko Bank a.d.

Fizička lica kao korisnike kredita

 U skladu sa odredbama Člana 98r, stav 1. i Člana 98m, stav 1. tačka 2. Zakona o bankama RS te u vezi sa relevatnom odredbom Ugovora o kreditu, kojom se utvrđuje dole navedeno pravo klijenta na informisanje o stanju njegovog kreditnog zaduženja, ovim putem, Addiko Bank a.d. obavještava svoje klijente, fizička lica kao korisnike kredita, da imaju pravo da se obrate u najbližu poslovnicu Banke, odnosno poslovnicu gdje im je odobren i plasiran kredit te zatraže i, bez naknade, dobiju pisani izvod o stanju njihovog kreditnog zaduženja, uključujući podatke o iznosu otplaćene glavnice i kamate, kao i iznosu preostalog duga.

Da li su Vam informacije na ovoj stranici korisne?