Kontakt centar

Kontakt centar-viši nivo kvaliteta usluge

 

Poštovani klijenti,
Addiko Bank a.d. svojim klijentima pruža potpunu komunikacijsku podršku u vezi sa svojim uslugama, proizvodima kao i svim drugim pitanjima u odnosu klijenta i banke kroz uslugu Kontakt centar.  Svrha ovog Kontakt centra je da se Vama, klijentima banke, olakša pristup informacijama o banci, njenim uslugama, proizvodima i načinu poslovanja. Na ovaj način Addiko banka podiže kvalitet svoje usluge u komunikaciji sa klijentima na viši nivo.

Uz podršku Kontakt centra klijenti banke imaju mogućnost da veoma brzo i jednostavno putem telefona ili e-mail-a provjere sve neophodne informacije u vezi sa uslugama i proizvodima banke, te da dobiju brze, jasne i detaljne odgovore.

Šta možete saznati pozivom na broj telefona: 070 340 440
  • sve potrebne informacije o proizvodima i uslugama banke za fizička i pravna lica,
  • detaljne informacije o stanju i prometu za sve vrste računa fizičkih lica, od kredita, oročene štednje, platnih kartica, itd. (uz obavezno odobrenje kroz sistem identifikacije)
  • informacije o potrebnoj dokumentaciji za otvaranje računa pravnih i fizičkih lica,
  • informacije o unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu
  • informacije o tarifama i naknadama,
  • informacije i podrška za korisnike kartičnih računa,
  • informacije i podrška za Addiko EBANK, Addiko Mobile i AddikoSMS korisnike,
  • informacije o adresama i radnom vremenu svih poslovnica,
  • prijave gubitka ili zloupotrebe kartice,

Zbog povjerljivosti informacija koje se budu dostavljale putem telefonske komunkacije klijenti su obavezni da dostave tačne lične podatke: Ime i prezime, ime oca, JMBG, adresu prebivališta i broj računa.

Komunikacija putem e-mail adrese

Sva pitanja, sugestije i primjedbe klijenti mogu slati i na zvaničnu e-mail adresu banke: info.rs.ba@addiko.com uz dostavljanje tačnih ličnih podataka: Ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta i kontakt telefon.

Komunikacija putem standardne pošte

Sva pitanja, sugestije i primjedbe klijenti mogu slati i na standardnu poštansku adresu banke: Aleja Svetog Save 13, 78 000 Banja Luka, uz dostavljanje tačnih ličnih podataka: Ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta i kontakt telefon.

Radno vrijeme Kontakt centra

Radno vrijeme Kontakt centra radnim danima je: od 07:30 - 19:30 sati, i subotom: od 08:00 - 14:30 sati.

Molimo Vas da se dobro upoznate sa uslugama Kontakt centra te da sva buduća pitanja u odnosu sa našom bankom usmjeravate na gore navedeni kontakt telefon i adrese.

Vaša Addiko Bank a.d.

 

 

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?