Lombardni krediti

Kredit i štednja

Kredit koji Vam pruža mogućnost da novac i uštedite, uz vrlo povoljnu kamatu!

  • Nenamjenski krediti sa fiksnom kamatnom stopom i na kredit i na štednju
  • Rok otplate: do 6 godina
  • Iznos kredita zavisi od visine oročenog štednog uloga

Svi podnosioci Zahtjeva za kredit, prije apliciranja Banci, dužni su upoznati se sa Standardnim informacionim listom

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?