Lombardni krediti

Kredit i štednja

Kredit koji Vam pruža mogućnost da novac i uštedite, uz vrlo povoljnu kamatu!

  • Nenamjenski krediti sa fiksnom kamatnom stopom i na kredit i na štednju
  • Rok otplate: do 6 godina

Svi podnosioci Zahtjeva za kredit, prije apliciranja Banci, dužni su upoznati se sa Standardnim informacionim listom

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?