Mjere za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na otplatu kreditnih obaveza klijenata uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja Covid-19

Poštovani klijenti,

u skladu sa odlukama Agencije za bankarstvo Republike Srpske, pripremili smo program mjera koje ćemo preduzeti sa ciljem da svima vama koji ste pogođeni negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja Covid-19 olakšamo servisiranje vaših kreditnih obaveza. Kreditne obaveze ostaju važeće u cijelosti, a olakšanje servisiranja se odnosi na prolongaciju obaveze plaćanja kreditnih obaveza kroz različite modalitete prilagođene vašim platežnim mogućnostima. U nastavku vam donosimo pojašnjenja o tome ko sve može aplicirati za ove mjere, koje su to mjere, te sve druge bitne napomene u vezi ovih mjera.

FIZIČKA LICA

Mjere se odnose na sva fizička lica koja koriste kreditne proizvode u Banci, a čija je kreditna sposobnost pogoršana negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja Covid-19. To podrazumijeva da su prihodi klijenata smanjeni i da je nemoguća dalja uredna otplata obaveza klijenta.

To u praksi znači da klijent:

 • nema mogućnost za rad zbog gubitka posla, jer je kompanija u kojoj je radio, zapala u probleme
 • nema mogućnost za rad zbog oboljenja, boravka u karantinu ili samoizolaciji, zbog čega neće ostvariti lični dohodak
 • ima značajno smanjenje prihoda
 • ima smanjenu/pogoršanu kreditnu sposobnost zbog nastupanja nekog događaja koji je moguće adekvatno argumentovati

Ove mjere se ne odnose na fizička lica čija kreditna sposobnost nije pogoršana negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja Covid-19. Ukoliko postoji neka druga okolnost koja je dovela do pogoršanja kreditne sposobnosti u domaćinstvu, a posljedica je negativnih efekata krize izazvane pandemijom i ugrožava otplatu kredita klijenta ili naknadno dođe do smanjenja plate u sektorima koji nisu trenutno pogođeni, postoji mogućnost korištenja ovih mjera uz adekvatnu argumentaciju i dokaz.

Da bi klijent mogao koristiti mjere potrebno je da:

 1. kreditna sposobnost klijenta je pogoršana, odnosno izvori za plaćanje obaveza su smanjeni, tako da je nemoguće nastaviti izmirivati obaveze u skladu sa ugovorenim uslovima
 2. klijent ne kasni sa plaćanjem svojih obaveza prema Banci duže od 90 dana

Klijente koji kasne sa plaćanjem svojih obaveza prema Banci duže od 90 dana podsjećamo da imaju mogućnost da se jave Funkciji naplate Banke radi dogovora o izmirenju obaveza na broj telefona:  057 344 633, 065 699 931.

Predviđeno je više mjera koje se mogu primjenjivati u ovoj situaciji:

 • Grejs period – odgađanje otplate glavnice za određeni period, a najduže do 31.03.2022. godine, dok se kamata plaća i za vrijeme tog perioda
 • Produženje krajnjeg roka otplate – zamjena postojećeg roka otplate novim, dužim rokom, a najduže do 31.03.2022. godine
 • Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima najduže do 31.03.2022. godine, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije
 • Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću
 • Prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje Banka
 • Druge mjere koje Banka, u skladu sa procjenom klijentovih platežnih mogućnosti, može predložiti kao primjereno rješenje.

Banka će, na osnovu informacija kojima raspolaže i koje joj je klijent dostavio uz zahtjev za mjeru, odrediti modalitet za klijenta koji će mu olakšati izmirenje kreditnih obaveza i pomoći da nastavi urednu otplatu, a taj modalitet može biti jedna ili kombinacija ovih mjera.

Za korištenje ovih mjera klijenti neće plaćati nikakve dodatne naknade.

Redovna kamatna stopa ne može biti veća nego što je bila definisana u važećem ugovoru, a obračunava se i u vrijeme korištenja mjera.

PRAVNA LICA

Mjere se odnose na sva pravna lica koja koriste kreditno-garancijske proizvode u Banci, a čija je kreditna sposobnost pogoršana negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja Covid-19. To podrazumijeva da su prihodi klijenta smanjeni i da je nemoguća dalja uredna otplata obaveza klijenta.

U praksi to znači da:

 • je klijentu smanjena likvidnost/solventnost
 • klijentovi dobavljači nisu u mogućnosti da isporučuju svoje proizvode ili usluge klijentu, te je zbog toga privremeno obustavio proizvodnju
 • su klijentovi kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu
 • su klijentovi zaposleni zaraženi, te je klijent odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje proizvodne pogone
 • klijent ekonomski zavisi od zemalja koje su najviše pogođene pandemijom, te nema mogućnost kontinuiteta poslovnog procesa zbog toga
 • poslovanje klijenta je pretrpjelo štetu na neki drugi način, te klijent može adekvatno argumentovati pad kreditne sposobnosti

Ove mjere se ne odnose na pravna lica čija kreditna sposobnost nije pogoršana negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja Covid-19.

Sektori poput finansijskog ili javnog, te drugi sektori (u kojima nije došlo do izostanka prihoda), trenutno nisu pogođeni negativnim efektima pandemije, te nisu identifikovani kao potencijalni korisnici ovih mjera.

Ipak, u posebnim slučajevima, ukoliko postoji neka druga okolnost koja je dovela do pogoršanja kreditne sposobnosti u kompaniji klijenta, a posljedica je negativnih efekata krize izazvane pandemijom i ugrožava otplatu kredita ili naknadno dođe do smanjenja prihoda, postoji mogućnost korištenja ovih mjera uz adekvatnu argumentaciju i dokaz.

Da biste mogli koristiti mjere potrebno je da:

 1. kreditna sposobnost klijenta je pogoršana, odnosno izvori za plaćanje obaveza su smanjeni tako da je nemoguće nastaviti izmirivati obaveze u skladu sa ugovorenim uslovima
 2. klijent ne kasni sa plaćanjem svojih obaveza prema Banci duže od 90 dana

Klijente koji kasne sa plaćanjem svojih obaveza prema Banci duže od 90 dana podsjećamo da imaju mogućnost da se jave nadležnom account manageru.

Predviđeno je više mjera koje se mogu primjenjivati u ovoj situaciji:

 • Grejs period – odgađanje otplate glavnice za određeni period, a najduže do 31.03.2022. godine, dok se kamata plaća i za vrijeme tog perioda
 • Produženje krajnjeg roka otplate – zamjena postojećeg roka otplate novim, dužim rokom, a najduže do 31.03.2022. godine
 • Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving najduže do 31.03.2022. godine, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije
 • Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću
 • Prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje Banka i
 • Druge mjere koje Banka, u skladu sa procjenom klijentovih platežnih mogućnosti, može predložiti kao primjereno rješenje.

Banka će, na osnovu informacija kojima raspolaže i koje joj je klijent dostavio uz zahtjev za mjeru, odrediti modalitet za klijenta koji će mu olakšati izmirenje kreditnih obaveza i pomoći da nastavi urednu otplatu, a taj modalitet može biti jedna ili kombinacija ovih mjera.

Za korištenje ovih mjera klijenti neće plaćati nikakve dodatne naknade.

Redovna kamatna stopa ne može biti veća nego što je bila definisana u važećem ugovoru, a obračunava se i u vrijeme korištenja mjera.

Klijenti pravna lica, koji smatraju da se ove mjere odnose na njih i žele ih koristiti, trebaju kontaktirati zaposlenog Banke – account managera koji je određen kao njihova kontakt osoba, kako bi razmotrili sve okolnosti, te usaglasili adekvatan modalitet za klijenta.

Alternativno, klijenti nam se mogu obratiti putem maila pravnalicaABBL@addiko.com

Klijenti mogu i posjetiti poslovnicu i tražiti korištenje ovih mjera, ali poštujući propise nadležnih organa o kretanju i epidemiološkim mjerama.

Banka može zahtijevati dostavljanje dokumentacije kojom klijent dokazuje pogoršanje kreditne sposobnosti uzrokovano pandemijom.  Pri ovom će se voditi principom da to traži samo kad je neophodno da se utvrdi pad kreditne sposobnosti i principom elektronske dostave ovakve dokumentacije (mailom, viber, i sl) kako bi se izbjegao dolazak u banku zbog zaštite klijenata.

Dokumentaciju, koja je u toku vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom dostavljena elektronskim putem, klijenti su dužni, nakon prestanka vanrednih okolnosti, dostaviti Banci u  originalu.

Banka će klijenta u najkraćem mogućem roku obavijestiti o rezultatima zahtjeva, te mu poslati odgovarajuću ponudu, ukolliko zahtjev klijenta bude odobren.

Podnošenje zahtjeva FIZIČKA LICA

Zahtjev za odgađanje otplate kreditnih obaveza. Molimo vas da predmetni Zahtjev ispunite i predate u vašu matičnu Addiko poslovnicu.

U najkraćem mogućem roku ćemo vam dati povratnu informaciju, no ujedno vas molimo za strpljenje i razumijevanje, jer nastojimo svakom klijentu pružiti dovoljno vremena i pažnje pri obradi zahtjeva.

Podnošenje zahtjeva PRAVNA LICA

Klijenti pravna lica, koji smatraju da se ove mjere odnose na njih i žele ih koristiti, trebaju kontaktirati zaposlenog Banke – account managera koji je određen kao njihova kontakt osoba, kako bi razmotrili sve okolnosti, te usaglasili adekvatan modalitet za klijenta.

Alternativno, klijenti nam se mogu obratiti putem maila pravnalicaABBL@addiko.com

Klijenti mogu i posjetiti poslovnicu i tražiti korištenje ovih mjera, ali poštujući propise nadležnih organa o kretanju i epidemiološkim mjerama  (Molimo klijente da primarno koriste internet ili telefon kao kanal komunikacije, te da bez prijeke potrebe ne dolaze u poslovnicu, a u svrhu izbjegavanja rizika od ugrožavanja zdravlja i klijenata i zaposlenih Banke).

Banka može zahtijevati dostavljanje dokumentacije kojom klijent dokazuje pogoršanje kreditne sposobnosti uzrokovano pandemijom.  Pri ovom će se voditi principom da to traži samo kad je neophodno da se utvrdi pad kreditne sposobnosti i principom elektronske dostave ovakve dokumentacije (mailom, viber, i sl) kako bi se izbjegao dolazak u banku zbog zaštite klijenata.

Dokumentaciju, koja je u toku vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom dostavljena elektronskim putem, klijenti su dužni, nakon prestanka vanrednih okolnosti, dostaviti Banci u  originalu.

Banka će klijenta u najkraćem mogućem roku obavijestiti o rezultatima zahtjeva, te mu poslati odgovarajuću ponudu, ukolliko zahtjev klijenta bude odobren.

Addiko Bank Banja Luka