Paketi računa

Addiko Komfort i Prvi paket

Addiko Bank a.d. svoje je proizvode i usluge prilagodila da budu jednostavniji za korištenje i povoljniji za budžet klijenata:

  • Jednokratna naknada za paket usluga umjesto naknada za pojedinačne usluge na mjesečnom nivou.
  • Povoljniji je  za vaš budžet: bez godišnje naknade za korištenje Addiko platnih kartica.

Više informacija o Addiko paketima transakcionog računa:

Addiko Komfort paket i Addiko Prvi paket

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?