Mjenjački poslovi

Mjenjački poslovi podrazumijevaju otkup i prodaju efektivnog stranog novca od fizičkih lica koje obavlja ovlašteni mjenjač koji s Bankom ima zaključen odgovarajući Ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova.

Ovlašćenje za obavljanje ove djelatnosti izdaje  Ministarstvo finansija, odnosno Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH, u zavisnosti gdje  klijent ima registrovanu djelatnost.

Uslov za zaključivanje ugovora o obavljanju  mjenjačkih poslova je da klijent u svom registru  djelatnosti ima nevedenu/upisanu adekvatnu šifru djelatnosti koju je definisao Republički zavod za statistiku.

Ugovorom se definiše omjer raspodjele prihoda, koji se odnosi na ostvarenu kursnu razliku i proviziju prilikom konverzije valuta.

Ovlašteni mjenjač kod banke otvara dva transakciona računa:

  • Transakcioni račun za evidentiranje pologa i podizanja efektivnog novca
  • Transakcioni račun za uplatu ostvarenih prihoda

Klijentu/ovlaštenom mjenjaču Banka dostavlja na korišćenje aplikaciju za obavljanje djelatnosti bez naknade. Banka s klijentom zaključuje Ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova na period trajanja od godinu dana.

Addiko Bank Banja Luka