Obavještenje o načinu privremene isplate sredstava u Banci

Poštovani klijenti,

Addiko 201703 12327 Web Ikone Addiko 4 200x200px 5Sigurni smo da starijim osobama uvijek dajete prednost, no u vremenu posebne brige za njihovu sigurnost, molimo vas da im omogućite posebnu prednost prilikom posjete poslovnicama Addiko Bank a.d. Banjaluka, kako bi obavili sve neophodne bankarske transakcije.

Podsjećamo klijente, korisnike Addiko Mastercard debitne kartice, da svoju penziju/ socijalna primanja mogu podizati bez naknade, na više od 130 Addiko bankomata, širom BiH.

U periodu važenja djelimične zabrane kretanja na javnim mjestima, a u skladu sa odlukama nadležnih organa, za osobe sa navršenih 65 ili više godina života, Addiko banka je omogućila isplatu penzije/socijalnih primanja ili isplatu primanja osobe u izolaciji, u prostorijama Banke – ovlaštenoj osobi, na osnovu jednokratne Punomoći, kojim se ovlaštena osoba ovlašćuje za podizanje navedenih primanja sa računa penzionera/primaoca socijalne pomoći ili osobe u izolaciji.

Ukoliko se klijent odluči za isplatu gore navedenih primanja ovlaštenoj osobi, po osnovu Punomoći, molimo da ovlaštena osoba, prilikom dolaska u Banku dostavi:

  •  potpisan primjerak Punomoći te
  •  na uvid i lični dokument korisnika Addiko računa sa kojeg se vrši isplata

Addiko BankaKlijent Punomoć može dati ovlaštenoj osobi na obrascu koji se nalazi OVDJE ili ga može napisati u slobodnoj formi, uz obavezno navođenje svih podataka iz priloženog obrasca.

Addiko BankaPunomoć ne mora biti ovjerena kod nadležnog organa, ali mora biti potpisana od strane korisnika Addiko računa (potpis identičan onom na ličnoj karti), koji ovlaštenoj osobi daje Punomoć.

Addiko BankaIsti princip isplate, na osnovu Punomoći, primjenjuje se i za osobe koja se nalaze u karantinu/izolaciji, uz obaveznu dostavu kopije Rješenja o izolaciji, izdatog od strane nadležne insitucije, a koje ovlaštena osoba daje na uvid zaposleniku poslovnice Banke u kojoj ovlašteno lice podiže novac.

Addiko BankaPunomoć je jednokratna i važi samo za jednu transakciju.

Addiko Bank Banja Luka