Addiko Restart kredit

Vaše finansije zaslužuju novi početak!

Objedinite sve svoje kreditne obaveze u jedan kredit ♦ Uz fiksnu kamatnu stopu ♦ Bez žiranata/jamaca i bez dodatnog osiguranja kredita ♦ Birajte datum uplate mjesečne rate: 1, 10, 20, ili 25. dan u mjesecu

Addiko Restart kredit za zatvaranje kredita u drugim bankama

 • Iznos kredita: od 10.000 KM do 80.000 KM
 • Rok otplate kredita: od 5 do 15 godina
 • Fiksna nominalna kamatna stopa: od 6,89% do 7,89% 
 • Fiksna efektivna kamatna stopa: 7,15% za kredit u iznosu 70.000 KM, NKS 6,89%, period 15 godina, naknadu od 0%, trošak vođenja kreditnog računa 1,50 KM uz trošak mjenica i ovjere AZ.
 • Naknada 0,00% na iznos koji se zatvara, odnosno 1,00% do 1,50% na dodatna sredstva
 • Valuta kredita: Kredit se odobrava u KM, uz valutnu klauzulu vezanu za EUR.

Reprezentativni primjer ukupnih troškova - zatvaranje kredita u drugim bankama

Kredit za zatvaranje kredita u drugim bankama u iznosu od 70.000 KM, rok otplate 15 godina, mjesečni anuitet 624,88 KM.

Nominalna kamatna stopa

6,89 %

42.867,81 KM

Efektivna kamatna stopa

7,15 %

 

Naknada za obradu zahtjeva

0,00 % za iznos novih sredstava

0,00 KM

Troškovi mjenica

 5 KM po mjenici

2 mjenice 10 KM

Naknada za vođenje kreditnog računa

1,50 KM mjesečno

271,50 KM

Notarske usluge

nema notarskih usluga

nema troškova

Troškovi ovjere administrativnih zabrana

3 KM po AZ po učesniku u kreditu

6 KM

 

 

 

Addiko Restart kredit za nova sredstva

 • Iznos kredita: od 2.000 KM do 70.000 KM (za penzionere od 1.000 do 30.000 KM)
 • Rok otplate kredita: od 12 mjeseci do 10 godina ( za penzionere od 12 mjeseci do 8 godina)
 • Fiksna nominalna kamatna stopa: od 7,29% do 9,99% 
 • Fiksna efektivna kamatna stopa: 7,98% za kredit u iznosu 50.000 KM,  NKS 7,39%, za period 9 godina, uz naknadu od 1% i  trošak vođenja kreditnog računa u iznosu od 1,50 KM uz trošak mjenica i ovjere AZ)
 • Naknada od 1,00% do 2,50%,  min. 25,00 KM
 • Valuta kredita: Krediti sa rokom otplate do 24 mjeseca se odobravaju u valuti KM bez valutne klauzule, a krediti sa rokom otplate od 25 mjeseci i više se odobravaju u KM, uz valutnu klauzulu vezanu za EUR.

Reprezentativni primjer ukupnih troškova - kredit za nova sredstva

Kredit za nova sredstva u iznosu od 50.000 KM, rok otplate 9 godina, mjesečni anuitet 635,24 KM.

Nominalna kamatna stopa

7,39 %

18.902,90 KM

Efektivna kamatna stopa

7,98 %

 

Naknada za obradu zahtjeva

1,00 %

500,00 KM

Troškovi mjenica

 5 KM po mjenici

2 mjenice 10 KM

Naknada za vođenje kreditnog računa

1,50 KM mjesečno

163,50 KM

Notarske usluge

nema notarskih usluga

nema troškova

Troškovi ovjere administrativnih zabrana

3 KM po AZ po učesniku u kreditu

6 KM

 

Reprezentativni primjer ukupnih troškova - kredit za penzionere

Kredit za penzionere u iznosu od 10.000 KM, rok otplate 8 godina, mjesečni anuitet 146,45 KM.

Nominalna kamatna stopa

8,99 %

4,131,69 KM

Efektivna kamatna stopa

10,19 %

 

Naknada za obradu zahtjeva

1,50 %

150,00 KM

Troškovi mjenica

 5 KM po mjenici

2 mjenice 10 KM

Osiguranje korisnika kredita

-

-

Naknada za vođenje kreditnog računa

1,50 KM mjesečno

145,5 KM

Notarske usluge

nema notarskih usluga

nema troškova

Troškovi ovjere administrativnih zabrana

3 KM po AZ po učesniku u kreditu

6 KM

 

♣ Sve detaljne informacije u vezi sa Addiko kreditima nalaze se u: Standardnom informacionom listu_Krediti sa fiksnom kamatnom stopom i  Standardnom informacionom listu_Krediti sa promjenjivom kamatnom stopom.

Za više opštih informacija u vezi sa Addiko nanamjenskim dugoročnim kreditima, obratite se na najbližem Addiko šalteru, pozovite naš Kontakt centar ili nas jednostavno kontaktirajte putem društvenih mreža.

Pogledajte video spot Addiko Restart kredita koji je sastavni dio marketinške kampanje.

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?