Stambeni krediti

Stambeni krediti do 390 hiljada KM i rokom otplate do 30 godina

 • krediti za kupovinu stambenog prostora ili refinansiranje
 • nominalna kamatna stopa već od 5,99% (*EKS 6.31%)
 • krediti se odobravaju u maksimalnom iznosu do 390.000 KM sa valutnom klauzulom u EUR
 • sa rokom otplate od 5 do 30 godina
 • dio kredita u iznosu do 10 hiljada KM se može nenamjenski utrošiti i nije potreban dokaz o namijeni,
 • klijenti banke do 35 godina starosti mogu koristiti grejs period do tri mjeseca koji nije uključen u rok otplate kredita,
 • ugovaranje višegodišnje polise osiguranja, koja se daje pod hipoteku, biće uz popust od 19 odsto u odnosu na jednogodišnju polisu

* EKS (Efektivna kamatna stopa). Sa načinom obračuna efektivne kamatne stope klijenti se mogu upoznati u poslovnicama ili na internet stranici banke.

Svi podnosioci Zahtjeva za kredit, prije apliciranja Banci, dužni su upoznati se sa Standardnim informacionim listom

Stambeni krediti iz sredstava Investiciono razvojne banke RS

 • krediti za kupovinu, izgradnju, rekonstrukciju i proširenje stambene jedinice
 • do 100.000 KM
 • sa rokom otplate do 20 godina
 • Stambeni kredit se odobrava u KM, uz valutnu kaluzulu u EUR:

Svi podnosioci Zahtjeva za kredit, prije apliciranja Banci, dužni su upoznati se sa Standardnim informacionim listom

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?