Trajni nalog

Trajni nalog je usluga uz pomoć koje štedite vrijeme i rješavate se briga oko toga da li ste svoje redovne mjesečne obaveze platili na vrijeme. Uz pomoć trajnog naloga banka sa vašeg transakcionog računa "skida" ugovoreni iznos, svakog mjeseca na dan koji dogovorite sa bankom te novac automatski preusmjerava na račun lica/firme prema kojima imate mjesečne obaveze.

Kako otvoriti trajni nalog?
  • Da biste otvorili trajni nalog potrebno je da u banci imate otvoren transakcioni račun te da popunite Pristupnicu za korištenje trajnog naloga i predate je na najbližem Addiko šalteru. 
  • Pri otvaranju trajnog naloga treba da se odlučite za period važenja trajnog naloga (do kada želite da usluga bude aktivna) te da odredite dan (datum) u mjesecu kada želite da vam banka sa računa "skida" ugovoreni iznos. Pored iznosa, banci je potreban i podatak o računu fizičkog ili pravnog lica kojem ćete uplaćivati mjesečne obaveze.
Koliko košta usluga trajnog naloga?
  • Otvaranje trajnog naloga: za transakcije unutar banke kada se trajnim nalogom prebacuju sredstva sa jednog na drugo fizičko lice: BESPLATNO, otvaranje ostalih trajnih naloga: 3,00 KM (jednokratno).
  • Transfer sredstava (plaćanje) - fiksni mjesečni iznosi: sa računa jednog fizičkog lica na račun drugog fizičkog lica u banci - BESPLATNO, za prenos sredstava sa računa fizičkog lica na račun pravnog lica u Banci iznosi 0,80 KM po nalogu (za naloge do 200KM), odnosno 1,10 KM po nalogu (za naloge preko 200KM).

Sve naknade iskazane su detaljno u Standardnom informacionom listu

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?