Transakcioni računi

Transakcioni račun je osnovni račun za redovne (plata, penzija) i povremene prilive sredstava, a isti je vezan za debitnu Addiko Visa Electron karticu.

Mjesečne naknade za vođenje transakcionih računa fizičkih lica
  • Redovna naknada za vođenje transakcionog računa: 2,60 KM mjesečno
  • Studentski računi u KM: bez naknade
  • Penzionerski računi u KM: 0,50 KM mjesečno
  • Ostali računi u KM: 3 KM mjesečno
  • Devizni računi: 2,50 KM mjesečno

Uz transakcioni račun, imate mogućnost i besplatnog osiguranja. Više o uslovima korištenja transakcionog računa i povezanih proizvoda i usluga potražite u Standardnom informacionom listu

Vlasnici transakcionih računa u Banci koji imaju redovan mjesečni priliv na transakcioni račun Banke (plata, penzija, invalidnina), a poslije primanja prvog redovnog mjesečnog priliva na račun u Banci imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za korištenje prekoračenja po transakcionom računu. Više detalja u Standardnom informacionom listu

 

Da li su Vam informacije na ovoj stranici korisne?