Transakcioni računi

Transakcioni račun je osnovni račun za redovne (plata, penzija) i povremene prilive sredstava, a isti je vezan za debitnu Addiko Visa Electron karticu.

  • kamata na pozitivan saldo: 0,1%. *Od 15.05. kamatna stopa će iznositi: 0,01%.
  • kamata za dozvoljeno prekoračenje: 12,49% za studentske račune, 15,49% za ostale vlasnike računa
  • raspolažite sredstvima po računu u svakom trenutku korištenjem usluga E-bankarstva: Addiko EBank internet bankarstvo, Addiko Mobile mobilno bankarstvo

Mjesečne naknade za vođenje transakcionih računa fizičkih lica
  • Redovna naknada za vođenje transakcionog računa: 2,60 KM mjesečno
  • Studentski računi u KM: bez naknade
  • Penzionerski računi u KM: 0,50 KM mjesečno
  • Ostali računi u KM: 3 KM mjesečno
  • Devizni računi: 2,50 KM mjesečno

Uz transakcioni račun, imate mogućnost i besplatnog osiguranja. Više o uslovima korištenja transakcionog računa i povezanih proizvoda i usluga potražite u Standardnom informacionom listu

Vlasnici transakcionih računa u Banci koji imaju redovan mjesečni priliv na transakcioni račun Banke (plata, penzija, invalidnina), a poslije primanja prvog redovnog mjesečnog priliva na račun u Banci imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za korištenje prekoračenja po transakcionom računu. Više detalja u Standardnom informacionom listu

Devizni račun je račun za obavljanje platnog prometa u stranim valutama u granicama raspoloživih sredstava koji mogu otvoriti domaća i strana fizička lica. Više detalja u Standardnom informacionom listu

Informacija: Prestanak važenja proizvoda „Osiguranja korisnika transakcionih računa Banke“
 „Osiguranje korisnika transakcionih računa Banke“, za osigurani slučaj smrti od nezgode i invalidnosti preko 50% kao samostalni proizvod, a koje je Banka ugovarala kao poklon (bez naknade) sa Jahorina (Wiener) osiguranjem za krajnjeg korisnika, uz njegovu/njenu pismenu saglasnost, od 01.01.2017. ne važi. Svi klijenti Banke koji i dalje žele da koriste osiguranje korisnika transakcionog računa Banke, mogu se, u sklopu Addiko paketa Prvi i Addiko paketa Komfort osigurati za slučaj smrti od bolesti i nezgode, a nakon što podnesu Zahtjev za korištenje paketa transakcionih računa Addiko Bank a.d. Banja Luka.

Za sve detaljne informacije molimo Vas da se obratite našim zaposlenima u poslovnici banke u kojoj ste otvorili transakcioni račun ili pozovite naš Kontakt centar na broj telefona: 070 340 440.

 

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?