Dostava PIN-a putem SMS poruke

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 01 samo za korisnike Addiko debitnih i kreditnih kartica

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 02sigurnija i brža dostava PIN-a

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 03bez dodatne naknade

Ugovaranje usluge:

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 04

uslugu možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Addiko banke

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 05dovoljno je samo da prodajnom osoblju u poslovnici naglasite da PIN želite primiti putem SMS poruke

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 06uslugu ugovarate na broj mob. telefona, koji ste prijavili Banci

 

 

Korištenje usluge:

1. Registracija “tajne riječi”

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 08pošaljite SMS poruku “PRIJAVA + tajna riječ” (Npr. Prijava PROZOR) na broj 091 11 28 11

2. Iniciranje dostave PIN-a

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 08nakon što ste, putem SMS poruke, dobili potvrdu o uspješnoj registraciji “tajne riječi”, na isti broj pošaljite SMS poruku sljedećeg sadržaja: „PIN (razmak) zadnja četiri broja kartice (razmak) tajna riječ“ (Npr. PIN 2032 PROZOR). Na vaš broj mob. telefona stići će novi PIN.

Tajna riječ:

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 09sami osmislite svoju “tajnu riječ”

Ikone 066 do 10 znakova (bez afrikata čžć…)

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 11zapamtite je i nikome ne otkrivajte

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 12vrijedi 60 dana za sve vaše kartice

Addiko 201808 13847 Pin Over Sms Piktogrami 08ako nakon isteka važenja “tajne riječi” trebate novi PIN, registrujte novu “tajnu riječ”

 

*SMS poruke biće naplaćene prema cjenovniku mobilnog operatera korisnika/pošiljaoca poruke

Potrebno vam je više informacija? Molimo da popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati, kako bismo dogovorili termin sastanka u poslovnici.

Obrada Vaših ličnih podataka, koje ste prethodno unijeli u obrazac iznad, kao i visina pozajmice i broj rata otplate i upotreba Vaših kontakt podataka je neophodna u svrhu uspostavljanja kontakta sa Addiko bankom vezano za ponudu Addiko Blic gotovinskih kredita. Prikupljeni podaci će se skladištiti četiri (4) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.
Addiko Banka a.d, Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka je kontrolor podataka. Ukoliko želite znati više o obradi Vaših ličnih podataka, posjetite našu web stranicu: https://www.addiko-rs.ba/informacije-o-obradi-licnih-podataka/, ili direktno kontaktirajte službenika za zaštitu podataka na mailto:dpo.abbl@addiko.com ili putem telefona +387 (0) 51 336 545.

Addiko Bank Banja Luka