Addiko Bank vam nudi oročenu štednju:

 • Bez ograničenja iznosa; oročenja u KM, EUR i USD valuti
 • Uz fiksnu kamatnu stopu za oročenja u KM; EUR i USD, bez obzira na rok oročenja:
  – za KM i EUR od 0,01% do 1,50% u zavisnosti od dužine oročenja (1, 3, 6, 7,12,13,18, 24, 36,48 i 60 i više mjeseci)
  – za USD od 0,05% do 0,30% u zavisnosti od dužine oročenja (1, 3, 6, 12, 24, 36 i više mjeseci)
 • Oročeni depoziti sa rokovima do 12 mjeseci se ugovoraju па ugovoreni rok bez mogućnosti automatske obnove
 • Oročeni depoziti sa rokovima 12 i više mjeseci se ugovoraju uz automatsku obnovu roka oročenja prema važećoj kamatnoj stopi na dan reoročenja i imaju sljedeće pogodnosti za klijenta:
  – klijent ne mora pratiti rokove isteka oročenja,
  – klijent štedi svoje vrijeme jer ne mora dolaziti ponovo u Banku,
  – klijent će dobiti obavijest o roku i novoj kamatnoj stopi reoročenja na kućnu adresu,
  – ukoliko klijent ne želi produžiti oročenje u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti ne plaća naknadu za razročenje, a depozit se razročava po kamatnoj stopi koja je važila u prethodnom razdoblju.

Ovdje možete pronaći Listu poslovnica. 

Kamatne stope na oročene uloge u KM i EUR: 

Mjeseci36712131824364860 i više
KM / EUR0,01%0,40%0,70%0,80%1,00%1,05%1,30%1,35%1,40%1,45%1,50%

NKS=EKS

Kamatne stope na oročene uloge u USD: 

Mjeseci136122436 i više
USD0,05%0,10%0,15%0,20%0,25%0,30%

Više informacija u Standardnom informacionom listu

Želite više informacija o proizvodu ili zakazati sastanak u poslovnici? Popunite formu i uskoro ćemo Vas pozvati

Saglasan/saglasna sam da me Banka dalje kontaktira za više detalja o ponudama proizvoda i usluga, zadržavajući pravo da ovu saglasnost povučem u cjelosti ili djelimično, podnošenjem pismenog zahtjeva Banci, kao i druga prava i obaveze u skladu sa Opštim informacijama o zaštiti ličnih podataka. Opšte informacije o zaštiti ličnih podataka *

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka