Oročite svoj novac na željeni period i ostvarite jedinstvenu, fiksnu kamatnu stopu

Bez obzira na iznos i valutu (KM ili EUR) oročenog štednog uloga

Kamatne stope važe za sve postojeće i nove klijente Addiko Bank a.d. Banja Luka

Kamatne stope na oročene uloge u KM i EUR:

Mjeseci36712131824364860 
KM / EUR0,01%0,30%0,50%0,60%0,80%1,10%1,30%1,40%1,50%1,60%1,70%

NKS=EKS

Kamatne stope na oročene uloge u USD: 

Mjeseci136122436 i više
USD0,05%0,10%0,15%0,20%0,25%0,30%

Oročeni depoziti, sa rokovima 12 i više mjeseci, ugovaraju se uz automatsku obnovu roka oročenja, prema važećoj kamatnoj stopi na dan reoročenja i sadrže sljedeće pogodnosti za klijenta:

  • klijent ne mora pratiti rokove isteka oročenja
  • klijent štedi svoje vrijeme, jer za ponovno oročenje ne mora dolaziti u Banku
  • klijent, prije isteka roka oročenja, dobija obavijest o roku i novoj kamatnoj stopi reoročenja
  • ukoliko klijent ne želi reoročiti svoja sredstva, 30 dana od dana prijema gore navedene obavijesti, ima pravo razročiti
    oročenje bez naknade

Više informacija u Standardnom informacionom listu

INFORMATIVNI OBRAZAC ZA DEPONENTA AOD

Više informacija u informacionom obrascu na web stranici www.aod.ba

Informativni obrazac za deponenta / Depositor information sheet

Ovdje možete pronaći Listu poslovnica.

Potrebno vam je više informacija? Molimo da popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati, kako bismo dogovorili termin sastanka u poslovnici.

Obrada Vaših ličnih podataka, koje ste prethodno unijeli u obrazac iznad, kao i visina pozajmice i broj rata otplate i upotreba Vaših kontakt podataka je neophodna u svrhu uspostavljanja kontakta sa Addiko bankom vezano za ponudu Addiko Blic gotovinskih kredita. Prikupljeni podaci će se skladištiti četiri (4) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.
Addiko Banka a.d, Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka je kontrolor podataka. Ukoliko želite znati više o obradi Vaših ličnih podataka, posjetite našu web stranicu: https://www.addiko-rs.ba/informacije-o-obradi-licnih-podataka/, ili direktno kontaktirajte službenika za zaštitu podataka na mailto:dpo.abbl@addiko.com ili putem telefona +387 (0) 51 336 545.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka