Oročena štednja

NEKI KAŽU GODINU STARIJI, JA KAŽEM GODINU BOLJI!

Iskoristite Addiko rođendansku ponudu – štednja uz kamatnu stopu 2% za oročenje na 2 godine!

*NKS=EKS

 

Oročite svoj novac na željeni period i ostvarite jedinstvenu, fiksnu kamatnu stopu

Bez obzira na iznos (KM ili EUR) oročenog štednog uloga

Kamatne stope važe za sve postojeće i nove klijente Addiko Bank a.d. Banja Luka

Kamatne stope na oročene uloge u KM i EUR:

Mjeseci36712131824364860 
KM / EUR0,01%0,01%0,60%0,70%1,20%1,30%1,50%2,00%2,10%2,20%2,30%

NKS=EKS

Kamatne stope na oročene uloge u USD: 

Mjeseci136122436 i više
USD0,01%0,01%0,60%1,20%2,00%2,10%

Oročeni depoziti, sa rokovima 12 i više mjeseci, ugovaraju se uz automatsku obnovu roka oročenja, prema važećoj kamatnoj stopi na dan reoročenja i sadrže sljedeće pogodnosti za klijenta:

  • klijent ne mora pratiti rokove isteka oročenja
  • klijent štedi svoje vrijeme, jer za ponovno oročenje ne mora dolaziti u Banku
  • klijent, prije isteka roka oročenja, dobija obavijest o roku i novoj kamatnoj stopi reoročenja
  • ukoliko klijent ne želi reoročiti svoja sredstva, 30 dana od dana prijema gore navedene obavijesti, ima pravo razročiti
    oročenje bez naknade

Više informacija u Standardnom informacionom listu

INFORMATIVNI OBRAZAC ZA DEPONENTA AOD

Više informacija u informacionom obrascu na web stranici www.aod.ba

Informativni obrazac za deponenta / Depositor information sheet

Ovdje možete pronaći Listu poslovnica.

Potrebno vam je više informacija? Molimo da popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati, kako bismo dogovorili termin sastanka u poslovnici.

Obrada Vaših ličnih podataka, koje ste prethodno unijeli u obrazac iznad, kao i visina pozajmice i broj rata otplate i upotreba Vaših kontakt podataka je neophodna u svrhu uspostavljanja kontakta sa Addiko bankom vezano za ponudu Addiko Blic gotovinskih kredita. Prikupljeni podaci će se skladištiti četiri (4) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.
Addiko Banka a.d, Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka je kontrolor podataka. Ukoliko želite znati više o obradi Vaših ličnih podataka, posjetite našu web stranicu: https://www.addiko-rs.ba/informacije-o-obradi-licnih-podataka/, ili direktno kontaktirajte službenika za zaštitu podataka na mailto:dpo.abbl@addiko.com ili putem telefona +387 (0) 51 336 545.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka