Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti

  • Kratkoročni krediti (sa anuitetskim povratom ili sa jednokratnim povratom)

Iznos: Prema zahtjevu klijenta, definisan je bonitetom klijenta i ponuđenim obezbjeđenjem
Svrha kredita: Za obrtna sredstva i tekuću likvidnost
Trajanje kredita: do 12 mjeseci
Povrat kredita: u jednakim anutetima (mjesečnim, tromjesečnim) ili jednokratno po dospijeću

  • Kratkoročni kredit – overdraft (prekoračenje po transakcionom računu)

Ova vrsta kratkoročnog kredita omogućava automatsko korištenje minusnog stanja po transakcijskom računu preduzeća u Banci. U slučaju nedostatka likvidnih sredstava preduzeće može koristiti sredstva na osovu odobrenog overdraft-a do njegovog odobrenog iznosa, a svakim prilivom na transakcioni račun preduzeća saldo kredita će se automatski umanjivati.
Iznos: Prema zahtjevu klijenta, definisan je bonitetom klijenta i ponuđenim obezbjeđenjem
Svrha kredita: za održavanje tekuće likvidnosti
Trajanje kredita: do 12 mjeseci
Povrat kredita: prema mogućnosti klijenta (svaka uplata na transakcioni račun automatski umanjuje saldo kredita)

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka