Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti

  • Kratkoročni krediti (sa anuitetskim povratom ili sa jednokratnim povratom)

Iznos: Prema zahtjevu klijenta, definisan je bonitetom klijenta i ponuđenim obezbjeđenjem
Svrha kredita: Za obrtna sredstva i tekuću likvidnost
Trajanje kredita: do 12 mjeseci
Povrat kredita: u jednakim anutetima (mjesečnim, tromjesečnim) ili jednokratno po dospijeću

  • Kratkoročni kredit – overdraft (prekoračenje po transakcionom računu)

Ova vrsta kratkoročnog kredita omogućava automatsko korištenje minusnog stanja po transakcijskom računu preduzeća u Banci. U slučaju nedostatka likvidnih sredstava preduzeće može koristiti sredstva na osovu odobrenog overdraft-a do njegovog odobrenog iznosa, a svakim prilivom na transakcioni račun preduzeća saldo kredita će se automatski umanjivati.
Iznos: Prema zahtjevu klijenta, definisan je bonitetom klijenta i ponuđenim obezbjeđenjem
Svrha kredita: za održavanje tekuće likvidnosti
Trajanje kredita: do 12 mjeseci
Povrat kredita: prema mogućnosti klijenta (svaka uplata na transakcioni račun automatski umanjuje saldo kredita)

  • Otkup potraživanja (faktoring)

Otkup potraživanja (faktoring) je poseban oblik finansiranja kojim banka kupuje nedospjelo potraživanje čije se postojanje dokazuje otpremnim dokumentima, te isplaćuje prodavcu potraživanja nominalni iznos otkupa umanjen za diskont.
Namijenjen je izvozno orjentisanim preduzećima.

Prednosti:

    • Pribavljanje novčanih sredstava u kraćim rokovima od roka dospijeća potraživanja i time prevazilaženje problema u likvidnosti
    • Prenos aktivnosti u vezi sa naplatom potraživanja na banku
    • Brži/kraći proces obrade i realizacije

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Addiko Bank Banja Luka