Pređite u Addiko

Otvorite tekući račun samo uz ličnu kartu i svega jednu posjetu Banci + gratis uslugu Addiko Mobile!

Želite da koristite naše usluge, ali se bojite papirologije i gubitka vremena kod promjene banke?

Postanite klijent Addiko banke i iskoristite niz prednosti koje vam nude naši proizvodi i usluge.

Otvorite račun u Addiko banci, brzo i jednostavno:

Uz transakcioni račun, imate mogućnost i besplatnog osiguranja. Više o uslovima korištenja transakcionog računa i povezanih proizvoda i usluga potražite u Standardnom informacionom listu.

Napomena: Za obračun kamata po platnim karticama, platnim računima i prekoračenju primjenjuje se fiksna nominalna kamatna stopa određena važećim tarifnikom Banke. Obračun kamate se vrši na dnevnom nivou i pripisuje mjesečno saldu računa. Metod obračuna kamate je prosti tj. proporcionalni metod. U slučaju kašnjenja obračunava se i naplaćuje zatezna kamata u visini zakonske zatezne kamate.

Zašto postati i ostati Addiko?

Uz Addiko Mobile aplikaciju plaćajte putem mobilnog telefona, duplo povoljnije.

Platite račun preko mobilnog telefona uz opciju “Slikaj i plati“

Plaćajte iz udobnosti svog doma, kad god to vama odgovara, 24/7

 

Addiko 202001 16839 Bih Web Ikone Blic 200x200px 5 Copy

Pozovite svoje prijatelje, porodicu i komšije da ugovore Addiko Blic gotovinski kredit, uz otvaranje Addiko tekuće računa, sa ili bez prenosa plate ili penzije u Addiko.

I zato što:

… je iskustvo sa Addiko platnim karticama sigurno i jedinstveno!

Potrebno vam je više informacija? Molimo da popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati, kako bismo dogovorili termin sastanka u poslovnici.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovaranja na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Banja Luka (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka je kontrolor podataka. Ukoliko želite znati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko-rs.ba/informacije-o-obradi-licnih-podataka, ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na dpo.abbl@addiko.com, ili na broj telefona T: +387(0)51 951 000.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka