AddikoSMS

AddikoSMS – bankarstvo u porukama – omogućava vam punu kontrolu stanja na vašem računu (KM i deviznom) otvorenom u Addiko Bank a.d.

Informacije o stanju i svim promjenama, na transakcionom računu šalju se u vidu SMS poruka na mobilni broj vašeg telefona u realnom vremenu.

Dobijanje stanja transakcionog računa na upit na način da se u poruci mobilnog telefona ukuca skraćeni kôd “SNR xxxxxxx” gdje je xxxxxxx identifikacioni broj računa u sistemu T24 i pošalje na telefon 065 1366 (ako se radi o pretplatniku mtel-a) ili na broj +3876544410. Odgovor na poruku se dobija odmah. Poruka o stanju transakcionog računa prikazuje knjigovodstveno stanje, ne sadrži iznos rezervisanih (neproknjiženih) sredstava, prikazuje iznos dozvoljenog prekoračenja/limita, te ukupno dostupna sredstva (stanje + dozvoljeno prekoračenje). Za ovu uslugu naknada je 1,70 KM mjesečno.

  • Obavijest nakon svakog priliva/odliva po transakcionom računu gdje klijent dobija SMS poruku sa informacijom nakon svake proknjižene promjene koja se desi na transakcionom računu, bez potrebe za prethodnim slanjem inicijalne poruke. Za ovu uslugu naknada je 2,20 KM mjesečno.
  • Obavijest o korišćenju debitne kartice – poruka sadržaja “Upotreba Addiko Debit Mastercard kartice …” koja istovremeno sadrži iznos, lokaciju i vrijeme korišćenja Addiko Debit Mastercard kartice  kartice se šalje odmah po prijemu i rezervaciji (transakcija još nije proknjižena) kartične transakcije. Ovu obavijest dobijaju klijenti koji imaju Addiko Debit Mastercard karticu i bilo koju od prethodno navedenih SMS usluga (upit stanja i/ili promjene po TR).
  • Obavijest o korišćenju kreditne kartice – poruka sadržaja “Upotreba Addiko Mastercard kreditna kartica …” koja istovremeno sadrži iznos, lokaciju i vrijeme korišćenja kartice se šalje odmah po prijemu i rezervaciji (transakcija još nije proknjižena) kartične transakcije. Ovu obavijest dobijaju klijenti koji imaju Addiko Mastercard kreditnu karticu i paket SMS usluga (upit stanja + promjena po računu).
  • Naknada za paket gore navedene četiri SMS usluge je 3,00 KM mjesečno.
  • Za transakcije čiji je iznos manji od 10 KM neće biti kreirana i poslana SMS poruka.

Posjetite najbližu poslovnicu Addiko Bank a.d, tražite pristupnicu za AddikoSMS uslugu gdje ćete zajedno sa našim šalterskim radnikom popuniti vaše lične podatke: broj transakcionog računa, broj mobilnog telefona, prezime i ime, JMBG, lična karta, mjesto izdavanja. Pristupnicu možete preuzeti i na ovoj stranici, popuniti je i odštampati te predati u najbližu Addiko poslovnicu. Molimo vas da, prije podnošenja Pristupnice, preuzmete i pročitate priloženi Standardni informacioni list, koji detaljno opisuje sve uslove korištenja usluge AddikoSMS.

Molimo vas da se upoznate sa Opštim uslovima korištenja, koja možete preuzeti ovdje.

Detaljne informacije u Standardnom informacionom listu

Potrebno vam je više informacija? Molimo da popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati, kako bismo dogovorili termin sastanka u poslovnici.

Obrada Vaših ličnih podataka, koje ste prethodno unijeli u obrazac iznad, kao i visina pozajmice i broj rata otplate i upotreba Vaših kontakt podataka je neophodna u svrhu uspostavljanja kontakta sa Addiko bankom vezano za ponudu Addiko Blic gotovinskih kredita. Prikupljeni podaci će se skladištiti četiri (4) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.
Addiko Banka a.d, Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka je kontrolor podataka. Ukoliko želite znati više o obradi Vaših ličnih podataka, posjetite našu web stranicu: https://www.addiko-rs.ba/informacije-o-obradi-licnih-podataka/, ili direktno kontaktirajte službenika za zaštitu podataka na mailto:dpo.abbl@addiko.com ili putem telefona +387 (0) 51 336 545.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka