AddikoSMS

AddikoSMS – bankarstvo u porukama – omogućava vam punu kontrolu stanja na vašem računu (KM i deviznom) otvorenom u Addiko Bank a.d.

Informacije o stanju i svim promjenama, na transakcionom računu šalju se u vidu SMS poruka na mobilni broj vašeg telefona u realnom vremenu.

Dobijanje stanja transakcionog računa na upit na način da se u poruci mobilnog telefona ukuca skraćeni kôd “SNR xxxxxxx” gdje je xxxxxxx identifikacioni broj računa u sistemu T24 i pošalje na telefon 065 1366 (ako se radi o pretplatniku mtel-a) ili na broj +3876544410. Odgovor na poruku se dobija odmah. Poruka o stanju transakcionog računa prikazuje knjigovodstveno stanje, ne sadrži iznos rezervisanih (neproknjiženih) sredstava, prikazuje iznos dozvoljenog prekoračenja/limita, te ukupno dostupna sredstva (stanje + dozvoljeno prekoračenje). Za ovu uslugu naknada je 1,70 KM mjesečno.

 • Obavijest nakon svakog priliva/odliva po transakcionom računu gdje klijent dobija SMS poruku sa informacijom nakon svake proknjižene promjene koja se desi na transakcionom računu, bez potrebe za prethodnim slanjem inicijalne poruke. Za ovu uslugu naknada je 2,20 KM mjesečno.
 • Obavijest o korišćenju debitne kartice – poruka sadržaja “Upotreba Addiko Debit Mastercard kartice …” koja istovremeno sadrži iznos, lokaciju i vrijeme korišćenja Addiko Debit Mastercard kartice  kartice se šalje odmah po prijemu i rezervaciji (transakcija još nije proknjižena) kartične transakcije. Ovu obavijest dobijaju klijenti koji imaju Addiko Debit Mastercard karticu i bilo koju od prethodno navedenih SMS usluga (upit stanja i/ili promjene po TR).
 • Obavijest o korišćenju kreditne kartice – poruka sadržaja “Upotreba Addiko Mastercard kreditna kartica …” koja istovremeno sadrži iznos, lokaciju i vrijeme korišćenja kartice se šalje odmah po prijemu i rezervaciji (transakcija još nije proknjižena) kartične transakcije. Ovu obavijest dobijaju klijenti koji imaju Addiko Mastercard kreditnu karticu i paket SMS usluga (upit stanja + promjena po računu).
 • Naknada za paket gore navedene četiri SMS usluge je 3,00 KM mjesečno.
 • Za transakcije čiji je iznos manji od 10 KM neće biti kreirana i poslana SMS poruka.

Posjetite najbližu poslovnicu Addiko Bank a.d, tražite pristupnicu za AddikoSMS uslugu gdje ćete zajedno sa našim šalterskim radnikom popuniti vaše lične podatke: broj transakcionog računa, broj mobilnog telefona, prezime i ime, JMBG, lična karta, mjesto izdavanja. Pristupnicu možete preuzeti i na ovoj stranici, popuniti je i odštampati te predati u najbližu Addiko poslovnicu. Molimo vas da, prije podnošenja Pristupnice, preuzmete i pročitate priloženi Standardni informacioni list, koji detaljno opisuje sve uslove korištenja usluge AddikoSMS.

Molimo vas da se upoznate sa Opštim uslovima korištenja, koja možete preuzeti ovdje.

Detaljne informacije u Standardnom informacionom listu

Želite više informacija o proizvodu ili zakazati sastanak u poslovnici? Popunite formu i uskoro ćemo Vas pozvati

  Saglasan/saglasna sam da me Banka dalje kontaktira za više detalja o ponudama proizvoda i usluga, zadržavajući pravo da ovu saglasnost povučem u cjelosti ili djelimično, podnošenjem pismenog zahtjeva Banci, kao i druga prava i obaveze u skladu sa Opštim informacijama o zaštiti ličnih podataka. Opšte informacije o zaštiti ličnih podataka *

  Da li su vam informacije na stranici korisne?

  Da
  Ne

  Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

  Štednja

  Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

  Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

  Paketi

  Addiko Bank Banja Luka