Naše vrijednosti

Fokusiramo se na bitno

Fokusiramo se na bitno te radije manje stvari radimo perfektno, nego više toga korektno. To znači da su nam bitni samo ključni proizvodi koji klijentima pružaju najveću vrijednost.

Efikasni smo

Efikasni smo i našu energiju usmjeravamo na udobnost klijenta.

Komuniciramo jednostavno

Komuniciramo jednostavno koristeći najjednostavnije termine za naše proizvode i procedure kako bi ih svi jednako razumjeli.

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka