O banci

Puni naziv: Addiko Bank a.d.
Sjedište: Aleja Svetog Save 13, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 336 510
Telefaks: +387 51 336 518
Elektronska adresa: info.rs.ba@addiko.com
Web: www.addiko-rs.ba
SWIFT: HAABBA2B
IBAN: BA395520203320000138
Broj transakcionog računa: 552000-99999999-17
Matični broj: 01494546
Broj upisa u sudski registar Osnovnog suda u Banjoj Luci: 3-25-00
Iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala: 141.325.225 KM
JIB (PDV broj): 4400965070004
PIB: 400965070004

Kontakt centar
Telefon: +387 (0) 51 951 000
E-mailinfo.rs.ba@addiko.com

Call centar Tima naplate
Telefon:
+387 (0) 51 951 009

 

Addiko Bank a.d. na tržištu Republike Srpske posluje od 2002. godine, nudeći finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima. Mreža Addiko Bank a.d. danas obuhvaća preko 30 poslovnica te više od 50 bankomata. Addiko Bank a.d. članica je Addiko grupacije.

Addiko Grupa je specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća u centralnoj i jugoistočnoj Evropi

Addiko Grupa sastoji se od Addiko Bank AG, potpuno licencirane matične banke registrovane u Beču u Austriji, koja je izlistana na bečkoj berzi i regulisana od strane austrijskog tijela za finansijska tržišta, te njenih šest podružnica, koje su registrovane, licencirane i posluju u pet zemalja centralne i jugoistočne Evrope: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina (dvije banke), Srbija i Crna Gora. Addiko Grupa na dan 31.03.2019, u svojih šest podružnica, opslužuje oko 828.000 klijenata, pomoću mreže od 197 poslovnica te kanala modernog i digitalnog bankarstva. Addiko Bank AG upravlja svojim podružnicama pomoću grupnih strategija i politika te kontroliše i upravlja likvidnim rezervama Addiko Grupe.
Addiko Grupa repozicionirala se kao specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća, s fokusom na razvoj poslovanja i aktivnosti kreditiranja i plaćanja (glavni ciljevi) te ponudom gotovinskih kredita za klijente i kredita za mala i srednja preduzeća, koji se osiguravaju iz depozitnog poslovanja.

Vlasničku strukturu možete pogledati ovdje.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Banja Luka

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".