O banci

Puni naziv: Addiko Bank a.d.
Sjedište: Aleja Svetog Save 13, 78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 336 510
Telefaks: +387 51 336 518
Elektronska adresa: info.rs.ba@addiko.com
Web: www.addiko-rs.ba
SWIFT: HAABBA2B
IBAN: BA395520203320000138
Broj transakcionog računa: 552000-99999999-17
Matični broj: 01494546
Broj upisa u sudski registar Osnovnog suda u Banjoj Luci: 3-25-00
Iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala: 141.325.225 KM
JIB (PDV broj): 4400965070004
PIB: 400965070004

Kontakt centar
Telefon: +387 (0) 51 951 000
E-mailinfo.rs.ba@addiko.com

Call centar Tima naplate
Telefon:
+387 (0) 51 951 009

 

Addiko Bank a.d. na tržištu Republike Srpske posluje od 2002. godine, nudeći finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima. Mreža Addiko Bank a.d. danas obuhvata 28 poslovnica te više od 50 bankomata. Addiko Bank a.d. članica je Addiko grupacije.

Addiko Grupa je specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća u centralnoj i jugoistočnoj Evropi

Addiko Grupa sastoji se od Addiko Bank AG, potpuno licencirane matične banke registrovane u Beču u Austriji, koja je izlistana na bečkoj berzi i regulisana od strane austrijskog tijela za finansijska tržišta, te njenih šest podružnica, koje su registrovane, licencirane i posluju u pet zemalja centralne i jugoistočne Evrope: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina (dvije banke), Srbija i Crna Gora. Addiko Grupa  u svojih šest banaka, članica Grupe, opslužuje oko 800.000 klijenata, pomoću mreže od oko 170 poslovnica te kanala modernog i digitalnog bankarstva. Addiko Bank AG upravlja svojim bankama članicama pomoću grupnih strategija i politika te kontroliše i upravlja likvidnim rezervama Addiko Grupe.
Addiko Grupa repozicionirala se kao specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća, s fokusom na razvoj poslovanja i aktivnosti kreditiranja i plaćanja (glavni ciljevi) te ponudom gotovinskih kredita za klijente i kredita za mala i srednja preduzeća, koji se osiguravaju iz depozitnog poslovanja.

Vlasničku strukturu možete pogledati ovdje.

Addiko Bank Banja Luka