ESG strategija

Svako malo se računa!

Addiko aktivno primjenjuje ESG strategiju poslovanja

Održivost životne sredine, društveno odgovorno ponašanje i etika korporativnog upravljanja uveliko postaju ključ bolje budućnosti svih nas, a implementacija ESG principa i uspostavljanje održivog poslovanja kompanija postaju imperativ. Mi u Addiku ozbiljno i posvećeno radimo na implementaciji ključnih faktora koji transparentno unapređuju mnoge segmente današnjeg okruženja i poslovanja.

E – ENVIRONMENT – Životna sredina

„Environment“ predstavlja životnu sredinu, a faktori životne sredine postali su sve važniji za preduzeća i za investitore. Ne radi se više samo o profitu, već o tome kako da preduzeća posluju održivo i da smanje svoj uticaj na životnu sredinu. Kompanije shvataju da je njihov dugoročni uspjeh usko povezan sa ekološkim učinkom. Usvajanjem održivih praksi, preduzeća mogu smanjiti emisiju ugljen dioksida, sačuvati resurse i zaštititi našu planetu za buduće generacije. U Addiku, cilj nam je da utičemo na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Konkretno, usmjerićemo se ka elektromobilnosti, dodatno ćemo optimizovati naš poslovni prostor. U velikoj mjeri ćemo se oslanjati na digitalizaciju, kako bismo smanjili upotrebu papira, sa ciljem da naše bankarske usluge budu ekološki prihvatljive. Počećemo i da koristimo struju iz obnovljivih izvora. I konačno, tražićemo partnerstva koja otključavaju i promovišu zelene proizvode i usluge. Istovremeno, definisaćemo zabranjene zone za finansiranje. Jednostavno rečeno, Addiko neće investirati, niti finansirati poslove ili kompanije koje imaju snažan negativan uticaj na okolinu.

„E“ u ESG-u ne odnosi se samo na ono što kompanije rade pojedinačno. Saradnja i partnerstva su ključna za pokretanje bilo kakve značajne promjene. Zajedničkim radom, preduzeća, regulatori, vlade, pojedinci i zajednice mogu stvoriti održivu budućnost. Zato vam hvala što ste nam se pridružili u našem nastojanju da učinimo svijet boljim mjestom. Svako malo se računa!

S- SOCIAL – Društvena odgovornost

U današnjem svijetu koji se brzo mijenja, preduzeća se sve više smatraju odgovornim za svoj uticaj na društvo. Društvena odgovornost odnosi se na posvećenost preduzeća da posluju etično, pozitivno doprinose društvu i poštuju ljudska prava. Addiko nastoji postići jednakost polova do 2025. godine. Kada su u pitanju izvršne pozicije, okviri koji se odnose na naše radno mjesto, dobrobit i napredak zaposlenih, kao i podršku zajednicama biće uspostavljeni 2023. godine. Za kulturu povratnih informacija sprovodimo akcioni plan, zasnovan na anketi o angažmanu zaposlenih, koja se sprovodi krajem svake godine. Kao zaključak, „S” je za ESG ključni stub društvene odgovornosti. Kompanije kojima je društvena odgovornost prioritet ne ističu se samo boljom produktivnošću, boljom efikasnošću i slično. Oni takođe čine svijet boljim mjestom, sa jednakim mogućnostima, a svaki član Addiko tima igra ključnu ulogu na tom putu. Jer- Svaki korak se broji!

G- GOVERNANCE – Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje postaje sve značajnija karika uspješnosti preduzeća i predstavlja strukture i procese koji usmjeravaju i kontrolišu preduzeća, što ih ujedno čini odgovornijim i transparentnijim. Korporativno upravljanje u cjelini uključuje mjerenje poslovne etike, antikonkurentske prakse, te obezbjeđivanje računovodstvene transparentnosti za zainteresovane strane. Addiko banka u okviru korporativnog upravljanja kontinuirano precizira kodeks ponašanja i sprovodi aktivnosti usmjerene na edukaciju okruženja o finansijskoj pismenosti. Banka je usmjerena i ka unapređenju upravljanja lancem snadbjevanja, jer jasno i transparentno korporativno upravljanje odraz je svakog uspjeha.

Više o Addiko ESG strategiji saznajte OVDJE.

Vizual

Addiko Bank Banja Luka