Addiko paket Srebrni

Pametno rješenje po prihvaljivoj cijeni za one koji žele koristiti internet

ili mobilno bankarstvo i plaćanja obavljati putem digitalnih kanala.

Idealan paket ako želite:

  • internet i mobilno bankarstvo
  • besplatna plaćanja u zemlji putem trajnog naloga
  • osnovni nivo pokrića osiguranja

 

 SREBRNI

Addiko 201701 12572 Ikone Paketi Web Tekuciracun01 50x50 Tekući račun Osnovni korisnik  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Prekoračenje po tekućem računu, bez naknade za otvaranje  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Addiko 201701 12572 Ikone Paketi Web Kartice02 50x50 Kartice Debitna kartica – osnovni korisnik  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Debitna kartica – dodatni korisnik  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Mastercard kreditna kartica za revolving, odgođeno ili plaćanje na rate  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Addiko 201701 12572 Ikone Paketi Web Pristupracunu03 50x50 Pristup računu Internet bankarstvo  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Mobilno bankarstvo  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
SMS bankarstvo po tekućem računu  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
SMS bankarstvo za kreditne kartice  –
Addiko 201701 12572 Ikone Paketi Web Platninalozi05 50x50 Platni nalozi Plaćanje u zemlji putem trajnog naloga  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x203 x MJESEČNO BEZ NAKNADE
Addiko 201701 12572 Ikone Paketi Web Podizanjegotovine04 50x50 Podizanje gotovine Addiko bankomati  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20NEOGRANIČENO
Bankomati drugih banaka u zemlji  –
Addiko 201701 12572 Ikone Paketi Web Osiguranje06 50x50 Osiguranje Nezgode  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Rizik smrti  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Osiguranje kupovine  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Pomoć na putu  –
Kućna pomoć/ Asistencija  –
Putno zdravstveno  –
Addiko 201701 12572 Ikone Paketi Web Dodatno07 50x50 Dodatno Štednja po viđenju Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
 MJESEČNA NAKNADA
9,90 KM

Trebate dodatni savjet?

Pogledajte uporedni prikaz PAKETA.

Detaljnije informacije možete pronaći u STANDARDNOM INFORMACIONOM LISTU

ZAKAŽITE SASTANAK U POSLOVNICI

    Saglasan/saglasna sam da me Banka dalje kontaktira za više detalja o ponudama proizvoda i usluga, zadržavajući pravo da ovu saglasnost povučem u cjelosti ili djelimično, podnošenjem pismenog zahtjeva Banci, kao i druga prava i obaveze u skladu sa Opštim informacijama o zaštiti ličnih podataka. Opšte informacije o zaštiti ličnih podataka *

    Addiko Bank Banja Luka