Addiko paketi za studente, uz povoljniju naknadu

Sa našim paketima imate sve proizvode i usluge koje trebate. Uz samo jednu mjesečnu naknadu.

 

 ZLATNI SREBRNI START
Tekući račun Osnovni korisnik Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Prekoračenje po tekućem računu, bez naknade za otvaranje Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Kartice Debitna kartica – osnovni korisnik Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Debitna kartica – dodatni korisnik Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Mastercard kreditna kartica za revolving, odgođeno ili plaćanje na rate Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –
Pristup računu Internet bankarstvo, Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Mobilno bankarstvo Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
SMS bankarstvo po tekućem računu Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –
SMS bankarstvo za kreditne kartice Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –  –
Platni nalozi Plaćanje u zemlji putem trajnog naloga Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x205 x MJESEČNO BEZ NAKNADE Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x203 x MJESEČNO BEZ NAKNADE  –
Podizanje gotovine Addiko bankomati Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20NEOGRANIČENO Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20NEOGRANIČENO Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20NEOGRANIČENO
Bankomati drugih banaka u zemlji Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x202 X MJESEČNO BEZ NAKNADE  –  –
Osiguranje Nezgode Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Rizik smrti Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Osiguranje kupovine Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –
Pomoć na putu Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –  –
Kućna pomoć/ Asistencija Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –  –
Putno zdravstveno Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –  –
Dodatno Štednja po viđenju Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
MJESEČNA NAKNADA 16,90 KM 9,90 KM 5,90 KM
Ikone 0313,50 KM Ikone 037,90 KM Ikone 034,70 KM

Zatražite otvaranje Addiko paketa računa putem interneta!

U svega nekoliko koraka i samo jednu posjetu poslovnici. ONLINE OTVARANJE RAČUNA

Trebate dodatni savjet?

Obratite se našim prodavačima u vama najbližoj poslovnici.

ZAKAŽITE SASTANAK U POSLOVNICI

    Saglasan/saglasna sam da me Banka dalje kontaktira za više detalja o ponudama proizvoda i usluga, zadržavajući pravo da ovu saglasnost povučem u cjelosti ili djelimično, podnošenjem pismenog zahtjeva Banci, kao i druga prava i obaveze u skladu sa Opštim informacijama o zaštiti ličnih podataka. Opšte informacije o zaštiti ličnih podataka *

    Addiko Bank Banja Luka