AddikoSMS

AddikoSMS za pravna lica – posao na dlanu!

AddikoSMS je usluga posebno kreirana za pravna lica, koja omogućava brz i jednostavan uvid u promjene i/ili stanje na transakcionom računu putem mobilnog telefona.

AddikoSMS garantuje:

  • pouzdanost praćenja poslovnih finansija
  • pristup informacijama o promjenama po računu – 24 sata dnevno, 365 dana u godini
  • pristup informacijama o stanju računa u tačno odabrano vrijeme

Pročitajte Opšta pravila i uslove za korištenje AddikoSMS unutar kojih je i zvaničan zahtjev za korištenje.

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka