AddikoSMS

AddikoSMS za pravna lica – posao na dlanu!

AddikoSMS je usluga posebno kreirana za pravna lica, koja omogućava brz i jednostavan uvid u promjene i/ili stanje na transakcionom računu putem mobilnog telefona.

AddikoSMS garantuje:

  • pouzdanost praćenja poslovnih finansija
  • pristup informacijama o promjenama po računu – 24 sata dnevno, 365 dana u godini
  • pristup informacijama o stanju računa u tačno odabrano vrijeme

Pročitajte Opšta pravila i uslove za korištenje AddikoSMS unutar kojih je i zvaničan zahtjev za korištenje.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka