Naknade za usluge u poslovanju sa građanima

U dokumentu u nastavku se nalazi pregled naknada u poslovanju sa građanima:

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Banja Luka