Naknade za usluge u poslovanju sa građanima

U  nastavku se nalazi pregled naknada u poslovanju sa građanima:

Naknade za usluge u poslovanju sa stanovništvom – u primjeni od 19.08.2020.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Banja Luka