Addiko Business EBank

Elektronsko bankarstvo za pravna lica

Direktan pristup računima u banci, uz dodatnu uštedu i vremena i novca.

Addiko Business EBank je usluga elektronskog (internet) bankarstva za domaća preduzeća i preduzetnike koji imaju otvoren transakcioni i/ili devizni račun u Addiko Bank a.d.

 • povoljnije naknade za obavljanje usluga
 • korištenje usluga sa bilo kojeg mjesta u svijetu gdje imate pristup Internetu
 • pristup vašim računima 24 sata na dan, 7 dana u nedelji
 • brže i jednostavnije obavljanje transakcija
 • smanjenje troškova i količine papirnate korespondencije sa Bankom
 • ekonomičnija i brža komunikacija sa Bankom elektronskim putem
 • pregled stanja i prometa te štampa izvoda po transakcionim i deviznim računima
 • pregled kredita te pregled i štampa otplatnog plana
 • pregled depozita te pregled i štampa depozitnog plana
 • pregled kartica, kartičnih transakcija i rezervacija (za ovlaštene korisnike)
 • pregled proizvoda dokumentarnog poslovanja
 • pregled trajnih naloga
 • pregled okvira
 • plaćanje svih vrsta računa unutar domaćeg platnog prometa
 • trenutno izvršenje naloga domaćeg platnog prometa u korist računa primalaca unutar Banke
 • kreiranje platnog naloga za inostrana plaćanja (Nalog 1450) koji u Banku dostavljate elektronskim putem, nakon čega Banka pristupa njegovoj obradi
 • dobijanje obavještenja o deviznim prilivima
 • štampu naloga 743
 • pregled i kontrolu platnih naloga
 • jednostavnu podjelu ovlaštenja za unutrašnji i platni promet sa inostranstvom
 • višestruko potpisivanje platnih naloga
 • elektronsko podnošenje Zahtjeva za izdavanje garancija
 • elektronsko podnošenje Zahtjeva za plasman kreditnih sredstava po revolving kreditima

Aktivacija usluge je bez naknade, jednostavna jednako kao i njeno korištenje.
Pristupnicu, koju možete preuzeti ovdje,  skeniranu (potpisanu i ovjerenu), pošaljite na sljedeću e-mail adresu: kontakt.centar.rs.ba@addiko.com ili je predajte lično u najbližu poslovnicu Banke.
Vaše podatke štitimo korištenjem najsavremenije tehnologije, čime je sigurnost plaćanja uslugom Addiko Business EBank potpuno zagarantovana.

 • Banka mora biti potpuno sigurna da su korisnici koji pristupaju bankarskim računima upravo oni za koje se predstavljaju, tako i Vi morate biti sigurni da je sistem kojem ste pristupili upravo sistem naše Banke.
 • U tu svrhu Banka koristi certifikat koji nam je izdao svjetski priznati autoritet na području komunikacije putem Interneta – firma VeriSign. Kako biste bili sigurni da se vaši podaci na putu do Bančinih servera ne mogu elektronski presresti, za prenos podataka koristi se tzv. SSL protokol što znači da su svi podaci u prenosu zaštićeni najsavremenijom, 128-bitnom enkripcijom.
 • Sigurnost Addiko Business EBank zasnovana je na PKI (Public Key Infrastructure) tehnologiji kako bismo vam osigurali najviši stepen zaštite finansijskih podataka, te kako bismo vlastiti rizik elektronskog poslovanja putem Interneta smanjili na minimum. Dakle, za identifikaciju korisnika koriste se digitalni certifikati, a za pohranu digitalnih certifikata koriste se pametne kartice (Smart Card) ili ActivKey uređaji ugledne francuske firme ActivCard, jedne od vodećih firmi na području rješenja koja koriste PKI.
 • Osnovne karakteristike našeg sistema zaštite su jednostavnost upravljanja te visok stepen automatizacije (npr. direktno preuzimanje certifikata na pametne kartice), što korisnicima uveliko olakšava korištenje elektronskog bankarstva.

Upoznajte se sa Opštim uslovima korištenja Addiko Business EBank 

Ovdje možete da preuzmete i digitalno popunite Pristupnicu za korištenje Addiko Business EBank
Popunjenu Pristupnicu (skeniranu, potpisanu i ovjerenu) možete poslati na sljedeći e-mail: kontakt.centar.rs.ba@addiko.com ili je predati u najbližu Addiko poslovnicu.

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka