Kontakt centar

Kontakt centar-viši nivo kvaliteta usluge

Poštovani klijenti,
Addiko Bank a.d. Banja Luka klijentima pruža potpunu komunikacijsku podršku u vezi sa svojim uslugama, proizvodima kao i svim drugim pitanjima u odnosu klijenta i Banke kroz uslugu Kontakt centar.  Svrha ovog Kontakt centra je da Vama, klijentima Addiko banke Banja Luka, olakša pristup informacijama o Banci, njenim uslugama, proizvodima i načinu poslovanja. Na ovaj način, u komunikaciji sa klijentima, Addiko banka podiže kvalitet svoje usluge  na viši nivo.

Uz podršku Kontakt centra klijenti Banke imaju mogućnost da veoma brzo i jednostavno, pozivom na broj 051 951 000 ili putem e-mail adrese info.rs.ba@addiko.com, provjere sve neophodne informacije u vezi sa uslugama i proizvodima Banke te da dobiju brze, jasne i detaljne odgovore.

Radno vrijeme Addiko kontakt centra:

Ponedeljak – petak: 08:00 – 18:00h
Subota: 08:00 – 14:30h

 

  • sve potrebne informacije o proizvodima i uslugama banke za fizička i pravna lica,
  • detaljne informacije o stanju i prometu za sve vrste računa fizičkih lica, od kredita, oročene štednje, platnih kartica, itd. (uz obavezno odobrenje kroz sistem identifikacije)
  • informacije o potrebnoj dokumentaciji za otvaranje računa pravnih i fizičkih lica,
  • informacije o unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu
  • informacije o tarifama i naknadama,
  • informacije i podrška za korisnike kartičnih računa,
  • informacije i podrška za Addiko EBankAddiko Mobile i AddikoSMS korisnike,
  • informacije o adresama i radnom vremenu svih poslovnica,
  • prijave gubitka ili zloupotrebe kartice,

Zbog povjerljivosti informacija koje se budu dostavljale putem telefonske komunkacije klijenti su obavezni da dostave tačne lične podatke: Ime i prezime, ime oca, JMBG, adresu prebivališta i broj računa.

Sva pitanja, sugestije i primjedbe klijenti mogu slati i na zvaničnu e-mail adresu bankeinfo.rs.ba@addiko.com uz dostavljanje tačnih ličnih podataka: Ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta i kontakt telefon.

Sva pitanja, sugestije i primjedbe klijenti mogu slati i na standardnu poštansku adresu banke: Aleja Svetog Save 13, 78 000 Banja Luka, uz dostavljanje tačnih ličnih podataka: Ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta i kontakt telefon.

Radno vrijeme Kontakt centra radnim danima je: od 08:00 – 18:00 sati, i subotom: od 08:00 – 14:30 sati.

Molimo Vas da se dobro upoznate sa uslugama Kontakt centra te da sva buduća pitanja u odnosu sa našom bankom usmjeravate na gore navedeni kontakt telefon i adrese.

Vaša Addiko Bank a.d.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka