Kontakt centar

Kontakt centar-viši nivo kvaliteta usluge

Poštovani klijenti,
Addiko Bank a.d. svojim klijentima pruža potpunu komunikacijsku podršku u vezi sa svojim uslugama, proizvodima kao i svim drugim pitanjima u odnosu klijenta i Banke kroz uslugu Kontakt centar.  Svrha ovog Kontakt centra je da Vama, klijentima Addiko banke Banja Luka, olakša pristup informacijama o Banci, njenim uslugama, proizvodima i načinu poslovanja. Na ovaj način, u komunikaciji sa klijentima, Addiko banka podiže kvalitet svoje usluge  na viši nivo.

Uz podršku Kontakt centra klijenti Banke imaju mogućnost da veoma brzo i jednostavno, putem telefona ili e-mail-a, provjere sve neophodne informacije u vezi sa uslugama i proizvodima Banke te da dobiju brze, jasne i detaljne odgovore.

U nastavku molimo pronađite informaciju o radnom vremenu Addiko kontakt centra:

Ponedeljak – petak: 07:30 – 19:30h
Subota: 08:00 – 14:30h

 

  • sve potrebne informacije o proizvodima i uslugama banke za fizička i pravna lica,
  • detaljne informacije o stanju i prometu za sve vrste računa fizičkih lica, od kredita, oročene štednje, platnih kartica, itd. (uz obavezno odobrenje kroz sistem identifikacije)
  • informacije o potrebnoj dokumentaciji za otvaranje računa pravnih i fizičkih lica,
  • informacije o unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu
  • informacije o tarifama i naknadama,
  • informacije i podrška za korisnike kartičnih računa,
  • informacije i podrška za Addiko EBankAddiko Mobile i AddikoSMS korisnike,
  • informacije o adresama i radnom vremenu svih poslovnica,
  • prijave gubitka ili zloupotrebe kartice,

Zbog povjerljivosti informacija koje se budu dostavljale putem telefonske komunkacije klijenti su obavezni da dostave tačne lične podatke: Ime i prezime, ime oca, JMBG, adresu prebivališta i broj računa.

Sva pitanja, sugestije i primjedbe klijenti mogu slati i na zvaničnu e-mail adresu bankeinfo.rs.ba@addiko.com uz dostavljanje tačnih ličnih podataka: Ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta i kontakt telefon.

Sva pitanja, sugestije i primjedbe klijenti mogu slati i na standardnu poštansku adresu banke: Aleja Svetog Save 13, 78 000 Banja Luka, uz dostavljanje tačnih ličnih podataka: Ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta i kontakt telefon.

Radno vrijeme Kontakt centra radnim danima je: od 07:30 – 19:30 sati, i subotom: od 08:00 – 14:30 sati.

Molimo Vas da se dobro upoznate sa uslugama Kontakt centra te da sva buduća pitanja u odnosu sa našom bankom usmjeravate na gore navedeni kontakt telefon i adrese.

Vaša Addiko Bank a.d.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka