Mjenjačnica

Mjenjački poslovi

Obavljajte kupovinu i prodaju svih inostranih valuta sa važeće kursne liste Centralne banke BiH u svim poslovnicama Banke.  Kupoprodaju inostranih valuta možete obavljati putem usluga Addiko EBank i Addiko Mobile kao i u svim poslovnicama Banke, prema kupovnom odnosno prodajnom kursu, kursne liste Banke.

EFEKTIVNA VALUTA/KUPOPRODAJA DEVIZA
Otkup i prodaja efektivne valute osim EUR-a/ Konverzija sa računa na račun ostale valute osim EUR-a/ Konverzija ostale valute osim EUR putem Addiko EBank i Addiko MobileBez naknade, prema važećoj kursnoj listi Banke za taj dan
Otkup i prodaja efektivne valute EUR/ Prodaja EUR-asa partije u domaćoj valuti (KM) / Otkup KM-ova sa partije u stranoj valuti (EUR) 0,80%, prema srednjem kursu CBBIH
Otkup EUR-a radi oročene štednjePrema srednjem kursu CBBIH
Prodaja EUR-a radi oročene štednjePrema srednjem kursu CBBIH +0,80%
Konverzija sa računa na račun KM – EUR/EUR – KM/ Konverzija KM – EUR/EUR – KM putem Addiko EBank i Addiko Mobile0,50% , prema srednjem kursu CBBIH

Addiko Bank Banja Luka