Obavještenje za klijente – korisnike depozitnog proizvoda

Obavještenje za klijente – korisnike depozitnog proizvoda

Obavještavamo sve klijente, korisnike bilo kojeg depozitnog proizvoda Addiko Bank a.d. Banja Luka,  da u prostorijama Banke mogu preuzeti Informativni obrazac za deponenta.

Isti se nalazi i na web stranici Agencije za osiguranje depozita www.aod.ba

Addiko Bank Banja Luka