Addiko EBank – elektronsko bankarstvo

Stajanjem u redu gubite vrijeme.

Bez čekanja uz Addiko EBank.

Addiko EBank – elektronsko bankarstvo

LOGIN ZA GRAĐANE→ klikni na sliku

Tehnička podrška za građane

  • Puni naziv: Addiko Bank a.d.
  • Sjedište: Aleja Svetog Save 13, 78 000 Banja Luka
  • Telefon: +387 (0) 51 951 000
  • Telefaks: +387 (0) 51 336 518
  • Elektronska pošta: info.rs.ba@addiko.com

LOGIN ZA PRAVNA LICA→ klikni na sliku

Tehnička podrška za pravna lica

  • Puni naziv: Addiko Bank a.d.
  • Sjedište: Aleja Svetog Save 13, 78 000 Banja Luka
  • Telefon: +387 (0) 51 951 000
  • Telefaks: +387 (0) 51 336 518
  • Elektronska pošta: ebanking.rs.ba@addiko.com

Addiko Bank Banja Luka