Depoziti

Depoziti za pravna lica

Addiko Bank a.d. zaprima štedne depozite domaćih i stranih pravnih lica na njihov zahtjev, odobravajući pri tome adekvatnu kamatu u zavisnosti od iznosa depozita, perioda oročenja, valute i boniteta samog klijenta.

Za svakog pojedinačnog klijenta određuju se uslovi oročenja depozita, u skladu sa njegovim potrebama i željama, te se vrši isplata kamate na godišnjem ili mjesečnom nivou, u vidu rente ili na kraju perioda oročenja.

Visina kamatne stope zavisi od tipa depozita (oročeni ili depoziti po viđenju), iznosa, perioda oročenja (ako se radi o oročenom depozitu) te valute depozita.

Obrazac zahtjeva za oročenje depozita možete preuzeti i predati u svim poslovnim jedinicama Addiko Bank a.d. u Republici Srpskoj, a mi ćemo se pobrinuti da isti bude brzo obrađen i ekspeditivno sproveden u djelo, na obostrano zadovoljstvo.

Prikladan depozit je ukupan iznos svih sredstava koji rezultiraju iz depozita, štednih računa ili sertifikata banke, koje je deponent deponovao u banci članici, umanjeno za isključenja iz čl. 6 Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH.

Više informacija u informacionom obrascu na web stranici www.aod.ba

Informativni obrazac za deponenta / Depositor information sheet

Za sva dodatna pitanja, Addiko Kontakt centar Vam je na raspolaganju pozivom na: +387 51 951 000.

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka