Depoziti

Depoziti za pravna lica

Addiko Bank a.d. zaprima štedne depozite domaćih i stranih pravnih lica na njihov zahtjev, odobravajući pri tome adekvatnu kamatu u zavisnosti od iznosa depozita, perioda oročenja, valute i boniteta samog klijenta.

Za svakog pojedinačnog klijenta određuju se uslovi oročenja depozita, u skladu sa njegovim potrebama i željama, te se vrši isplata kamate na godišnjem ili mjesečnom nivou, u vidu rente ili na kraju perioda oročenja.

Visina kamatne stope zavisi od tipa depozita (oročeni ili depoziti po viđenju), iznosa, perioda oročenja (ako se radi o oročenom depozitu) te valute depozita.

Obrazac zahtjeva za oročenje depozita možete preuzeti i predati u svim poslovnim jedinicama Addiko Bank a.d. u Republici Srpskoj, a mi ćemo se pobrinuti da isti bude brzo obrađen i ekspeditivno sproveden u djelo, na obostrano zadovoljstvo.

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju u Odjelu poslovanja sa pravnim licima – Odjel korporativnog bankarstva, telefon + 387 (0) 51 336 559.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".