Brokerski poslovi

Ekspert funkcija upravljanja imovinom

Važno obavještenje!

Cijenjeni klijenti,

Obavještavamo vas da je Nadzorni odbor Addiko Bank a.d. donio odluku o prestanku obavljanja brokerskih poslova, a vodeći računa da je Grupacija banke usmjerena na isključivo bankarske aktivnosti te napuštanje svih proizvoda i usluga koje nisu bankarske prirode.

Također, koristimo priliku da vas obavijestimo da smo od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske zaprimili Rješenje o prestanku važenja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti (u prilogu).

U skladu sa Smjernicama za isplatu novčanih sredstava, klijenti koji nisu izvršili povrat novčanih sredstava (a koja su koristili za trgovanje preko našeg berzanskog posrednika), za dodatne informacije, obraćaju se zaposlenicima poslovnice Banke koji dalje slijedi propisane procedure.

Dear Clients,

We hereby inform you that the Supervisory Board of Addiko Bank a.d. has made the decision to stop performing brokerage business, as the Group of the Bank is focused exclusively on banking activities and is to abandon all the non-banking products and services.

Furthermore, we use the opportunity to inform you that we received the Decision on termination of validity of the License for securities transactions (attached herewith) issued by the Republic of Srpska Securities Commission.

In case of any further info as well as trading refund details, please contact nearest Branch officer.

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka