Čuvanje i korišćenje kartica

Stvari koje treba znati

U želji da korišćenje Addiko platnih kartica učinimo maksimalno bezbjednim i lakim, podsjećamo vas na nekoliko stvari koje treba znati u vezi sa pravilnim čuvanjem i korišćenjem platnih kartica:

 • PIN je vaš lični identifikacioni broj koji treba da znate samo vi.
 • Ne dopuštajte nikome da koristi vašu karticu i PIN.
 • Zapamtite svoj PIN, a pismenu obavijest banke o vašem PIN-u uništite.
 • Nikada ne zapisujte svoj PIN.
 • Preduzmite sve mjere kako biste zaštitili svoj PIN. Vaša banka ili policija nikada neće zahtijevati da im otkrijete svoj PIN.
 • Ako sumnjate da neko zna vaš PIN, hitno o tome obavijestite banku i zatražite novi PIN.
 • Kada unosite PIN na bankomatu ili prodajnom mjestu, tijelom i rukom zaštitite tastaturu kako biste onemogućili da neko otkrije vaš PIN.
 • Bankomate koristimo za siguran i brz način podizanja gotovine. Zato je vrlo važno znati kako treba pravilno koristiti bankomat.
 • Pri podizanju novca obratite pažnju na ljude oko sebe. Ako se neko u blizini bankomata ponaša sumnjivo ili u vama izaziva neugodan osjećaj, odustanite od transakcije.
 • Ukoliko uočite nešto na samom bankomatu, npr. dodatno instaliranu opremu, nemojte koristiti taj bankomat i odmah kontaktirajte banku.
 • Kako bismo vaše transakcije na bankomatima Addiko banke učinili dodatno sigurnijim, naše smo bankomate dodatno zaštitili uređajima koji sprečavaju kopiranje magnetnog koda sa vaše platne kartice, tzv. jitterom.
 • Pripazite na svoju okolinu. Ako vas neko gura ili preko ramena posmatra vaš pokušaj transakcije, otkažite transakciju.
 • Ne prihvatajte pomoć od ‘dobrodušnih’ stranaca i ne dopustite da vas neko ometa za vrijeme obavljanja transakcije.
 • Nakon obavljene transakcije na bankomatu diskretno spremite novac, karticu i potvrdu o transakciji prije nego što napustite bankomat.
 • Ne bacajte potvrdu o transakciji jer se na njoj nalaze podaci o vašem računu. Ukoliko ipak odlučite baciti potvrdu o transakciji, prije toga je uništite.
 • Ukoliko vam bankomat ne vrati karticu, zadržavanje kartice odmah prijavite banci.
 • Omogućite privatnost drugim korisnicima bankomata pri unosu PIN-a, tj. obavljanju transakcije. Preporučujemo da stojite na udaljenosti od dva metra od osobe koja koristi bankomat.

Prilikom plaćanja roba i usluga u tržnim centrima, prodavnicama, hotelima, benzinskim pumpama i na drugim mjestima vrlo važno je da:

 • Vašu karticu stalno imate u vidokrugu pri svakom obavljanju transakcije.
 • Potvrdu o transakciji sačuvajte za svoju evidenciju, a prije bacanja je uništite.
 • Kupovina putem telefonskih narudžbi je sigurnija ako vi inicirate poziv i poznajete firmu od koje kupujete robu ili usluge.
 • Pri narudžbi, prodajno mjesto može tražiti informacije kao što su broj kartice, datum isteka, sigurnosni broj ss mjesta za potpis, ime i prezime sa kartice. Tražite od prodajnog mjesta da vam potvrdi cjelokupni iznos transakcije na koji će teretiti karticu, uključujuci dodatne naknade, poštarinu, i sl.
 • Nikada nemoje odavati lične podatke poput PIN-a, šifre ili sl.
 • Nepoznatim pozivateljima nikada nemojte odavati broj svoje kartice preko telefona.
 • Ako kupujete putem Interneta pobrinite se da vaš računar ima instaliran najnoviji antivirusni software.
 • Kupujte na poznatim i sigurnim web stranicama – ikona koja ih označava je zaključani lokot u donjem desnom uglu ekrana.
 • Ako web stranica nije sigurna (ne podržava sigurnosne komunikacione protokole), transakcija neće biti odobrena, takve transakcije se odbijaju radi vaše sigurnosti.
 • Nikako ne odajite lične podatke poput PIN-a, šifre ili sl.
 • Uvijek odštampajte svoju narudžbu, uslove kupovine/povrata robe/isporuke, te adresu i telefonski broj prodajnog mjesta.
 • Krađu ili gubitak kartice, kao i bilo kakvu sumnjivu aktivnost sa vašom karticom, odmah prijavite banci i policiji.
 • Dežurni telefon Addiko Bank a.d. za prijavu krađe ili gubitka kartice je 051 951 000 (za pozive iz inostranstva: +387 51 951 000), a dostupan Vam je od 0 do 24 sata. Zapišite i čuvajte ovaj broj!
 • Čuvajte svoje identifikacione podatke i finansijske dokumente i ne dijelite lične informacije sa nepoznatim osobama.
 • Ignorišite i ne odgovarajte na e-mail poruke u kojima se traže vaši povjerljivi podaci, šifre, PIN i sl.
 • Pravovremeno obavijestite banku o promjeni adrese.
 • Uvijek pažljivo pregledajte mjesečni bankovni izvod. Ukoliko utvrdite nepodudarnosti, najprije kontaktirajte prodajno mjesto. U slučaju da spor ne možete riješiti sa prodajnim mjestom, obratite se banci.
 • Ukoliko na mjesečnom izvodu ne prepoznajete neke od transakcija, odmah kontaktirajte banku. Sigurno korištenje kartice i Vaše zadovoljstvo naš je zajednički cilj!

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka