Čuvanje i korišćenje kartica

Stvari koje treba znati

U želji da korišćenje Addiko platnih kartica učinimo maksimalno bezbjednim i lakim, podsjećamo vas na nekoliko stvari koje treba znati u vezi sa pravilnim čuvanjem i korišćenjem platnih kartica:

 • PIN je vaš lični identifikacioni broj koji treba da znate samo vi.
 • Ne dopuštajte nikome da koristi vašu karticu i PIN.
 • Zapamtite svoj PIN, a pismenu obavijest banke o vašem PIN-u uništite.
 • Nikada ne zapisujte svoj PIN.
 • Preduzmite sve mjere kako biste zaštitili svoj PIN. Vaša banka ili policija nikada neće zahtijevati da im otkrijete svoj PIN.
 • Ako sumnjate da neko zna vaš PIN, hitno o tome obavijestite banku i zatražite novi PIN.
 • Kada unosite PIN na bankomatu ili prodajnom mjestu, tijelom i rukom zaštitite tastaturu kako biste onemogućili da neko otkrije vaš PIN.
 • Bankomate koristimo za siguran i brz način podizanja gotovine. Zato je vrlo važno znati kako treba pravilno koristiti bankomat.
 • Pri podizanju novca obratite pažnju na ljude oko sebe. Ako se neko u blizini bankomata ponaša sumnjivo ili u vama izaziva neugodan osjećaj, odustanite od transakcije.
 • Ukoliko uočite nešto na samom bankomatu, npr. dodatno instaliranu opremu, nemojte koristiti taj bankomat i odmah kontaktirajte banku.
 • Kako bismo vaše transakcije na bankomatima Addiko banke učinili dodatno sigurnijim, naše smo bankomate dodatno zaštitili uređajima koji sprečavaju kopiranje magnetnog koda sa vaše platne kartice, tzv. jitterom.
 • Pripazite na svoju okolinu. Ako vas neko gura ili preko ramena posmatra vaš pokušaj transakcije, otkažite transakciju.
 • Ne prihvatajte pomoć od ‘dobrodušnih’ stranaca i ne dopustite da vas neko ometa za vrijeme obavljanja transakcije.
 • Nakon obavljene transakcije na bankomatu diskretno spremite novac, karticu i potvrdu o transakciji prije nego što napustite bankomat.
 • Ne bacajte potvrdu o transakciji jer se na njoj nalaze podaci o vašem računu. Ukoliko ipak odlučite baciti potvrdu o transakciji, prije toga je uništite.
 • Ukoliko vam bankomat ne vrati karticu, zadržavanje kartice odmah prijavite banci.
 • Omogućite privatnost drugim korisnicima bankomata pri unosu PIN-a, tj. obavljanju transakcije. Preporučujemo da stojite na udaljenosti od dva metra od osobe koja koristi bankomat.

Prilikom plaćanja roba i usluga u tržnim centrima, prodavnicama, hotelima, benzinskim pumpama i na drugim mjestima vrlo važno je da:

 • Vašu karticu stalno imate u vidokrugu pri svakom obavljanju transakcije.
 • Potvrdu o transakciji sačuvajte za svoju evidenciju, a prije bacanja je uništite.
 • Kupovina putem telefonskih narudžbi je sigurnija ako vi inicirate poziv i poznajete firmu od koje kupujete robu ili usluge.
 • Pri narudžbi, prodajno mjesto može tražiti informacije kao što su broj kartice, datum isteka, sigurnosni broj ss mjesta za potpis, ime i prezime sa kartice. Tražite od prodajnog mjesta da vam potvrdi cjelokupni iznos transakcije na koji će teretiti karticu, uključujuci dodatne naknade, poštarinu, i sl.
 • Nikada nemoje odavati lične podatke poput PIN-a, šifre ili sl.
 • Nepoznatim pozivateljima nikada nemojte odavati broj svoje kartice preko telefona.
 • Ako kupujete putem Interneta pobrinite se da vaš računar ima instaliran najnoviji antivirusni software.
 • Kupujte na poznatim i sigurnim web stranicama – ikona koja ih označava je zaključani lokot u donjem desnom uglu ekrana.
 • Ako web stranica nije sigurna (ne podržava sigurnosne komunikacione protokole), transakcija neće biti odobrena, takve transakcije se odbijaju radi vaše sigurnosti.
 • Nikako ne odajite lične podatke poput PIN-a, šifre ili sl.
 • Uvijek odštampajte svoju narudžbu, uslove kupovine/povrata robe/isporuke, te adresu i telefonski broj prodajnog mjesta.
 • Krađu ili gubitak kartice, kao i bilo kakvu sumnjivu aktivnost sa vašom karticom, odmah prijavite banci i policiji.
 • Dežurni telefon Addiko Bank a.d. za prijavu krađe ili gubitka kartice je 051 951 000 (za pozive iz inostranstva: +387 51 951 000), a dostupan Vam je od 0 do 24 sata. Zapišite i čuvajte ovaj broj!
 • Čuvajte svoje identifikacione podatke i finansijske dokumente i ne dijelite lične informacije sa nepoznatim osobama.
 • Ignorišite i ne odgovarajte na e-mail poruke u kojima se traže vaši povjerljivi podaci, šifre, PIN i sl.
 • Pravovremeno obavijestite banku o promjeni adrese.
 • Uvijek pažljivo pregledajte mjesečni bankovni izvod. Ukoliko utvrdite nepodudarnosti, najprije kontaktirajte prodajno mjesto. U slučaju da spor ne možete riješiti sa prodajnim mjestom, obratite se banci.
 • Ukoliko na mjesečnom izvodu ne prepoznajete neke od transakcija, odmah kontaktirajte banku. Sigurno korištenje kartice i Vaše zadovoljstvo naš je zajednički cilj!

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka