Okvir za finansijsko praćenje

Okvir za finansijsko praćenje (kratkoročni krediti, garancije i akreditivi)

Okvir za finansijsko praćene je posebna vrsta bankarskog proizvoda u formi okvirnog ugovora po kojem je komitentu omogućeno da koristi različite kratkoročne bankarske proizvode. Ukupan iznos kratkoročnih proizvoda korištenih u bilo kom trenutku po Okviru za finansijsko praćenje ne smije premašiti inicijalno odobreni iznos Okvira, ali se svakim smanjenjem postojećih obaveza (povrat kredita, isknjiženje garancije ili akreditiva) iznova stvara prostor za korištenje novih proizvoda do odobrenog iznosa.
Iznos: prema zahtjevu klijenta, definisan je bonitetom klijenta i ponuđenim obezbjeđenjem
Svrha kredita: za održavanje tekuće likvidnosti
Trajanje kredita: do 2 godine a ponekad i više (pojedinačni ugovori o kreditu se sklapaju na period do 1 godine)

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka