Otvaranje i vođenje računa za mala i srednja preduzeća

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa

Za otvaranje računa domaćih preduzeća (rezidenata)

Obrasci banke koje treba popuniti prilikom otvaranja računa domaćih preduzeća

Sva dokumentacija može a i ne mora biti ovjerena od strane nadležnih instituacija. Ukoliko dokumentacija nije ovjerena od strane nadležne institucije, onda je klijent dužan dostaviti original na uvid, na osnovu kojeg će radnik Banke izvršiti sravnjenje dokumentacije i potpisati i ovjeriti kopiju pečatom poslovnice koji se sada koristi.

Ovjera dokumentacije od strane nadležnih institucija za otvaranje računa pravnih lica – nerezidenata i dalje je obavezna. Račun se otvara po izvršenoj provjeri sjedišta firme (zakonska obaveza koju će izvršiti radnik banke). Ako je račun neaktivan duže od godinu dana, Banka će ga ugasiti.

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka