Addiko paketi

Sa našim paketima imate sve proizvode i usluge koje trebate.

Uz samo jednu mjesečnu naknadu.

 

 ZLATNI SREBRNI START
Tekući račun

Tekući račun

Osnovni korisnik  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Prekoračenje po tekućem računu, bez naknade za otvaranje  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
KarticeKartice
Debitna kartica – osnovni korisnik  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Debitna kartica – dodatni korisnik  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Mastercard kreditna kartica za revolving, odgođeno ili plaćanje na rate  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –
Platni naloziPristup računu Internet bankarstvo  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Mobilno bankarstvo  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
SMS bankarstvo po tekućem računu  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –
SMS bankarstvo za kreditne kartice  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –  –
Pristup računu

Platni nalozi

Plaćanje u zemlji putem trajnog naloga Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20

5 x MJESEČNO BEZ NAKNADE

 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20

3 x MJESEČNO BEZ NAKNADE

 –
Podizanje gotovinePodizanje gotovine Addiko bankomati  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20

NEOGRANIČENO

 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20

NEOGRANIČENO

 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20

NEOGRANIČENO

Bankomati drugih banaka u zemlji  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20

2 X MJESEČNO BEZ NAKNADE

 –  –
OsiguranjeOsiguranje Nezgode  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Rizik smrti  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
Osiguranje kupovine  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –
Pomoć na putu  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –  –
Kućna pomoć/ Asistencija  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –  –
Putno zdravstveno  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20  –  –
DodatnoDodatno Štednja po viđenju  Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20 Addiko 201605 Ikone 12224 Restart Ikona Hr 007 100px 20x20
 MJESEČNA NAKNADA 16,90 KM 9,90 KM 5,90 KM

OD ČEGA STE OSIGURANI?

Naši paketi osiguravaju od mnogih rizika po specijalnoj cijeni.

Addiko-202001-16840-HR-web paketi ikone-200x200px_1

Pomoć u kući

Addiko-202001-16840-HR-web paketi ikone-200x200px_2

Pomoć na cesti

Addiko-202001-16840-HR-web paketi ikone-200x200px_4

Osiguranje kupovine

Addiko-202001-16840-HR-web paketi ikone-200x200px_5

Putno osiguranje

Addiko-202001-16840-HR-web paketi ikone-200x200px_6

Osiguranje od nezgode

 Trebate dodatni savjet?

 Za više informacija obratite se našem prodavaču ili pretražite pojedinačne pakete ZLATNI, SREBRNI, START.

ZAKAŽITE SASTANAK U POSLOVNICI

    Saglasan/saglasna sam da me Banka dalje kontaktira za više detalja o ponudama proizvoda i usluga, zadržavajući pravo da ovu saglasnost povučem u cjelosti ili djelimično, podnošenjem pismenog zahtjeva Banci, kao i druga prava i obaveze u skladu sa Opštim informacijama o zaštiti ličnih podataka. Opšte informacije o zaštiti ličnih podataka *

    Addiko Bank Banja Luka