Addiko SME Akademija

Znanje je rast!

Prijavite se do 31.8.2023.

Nakon izrazito uspješne prve Addiko SME Akademije, Addiko Banka Banja Luka ove godine zajedno sa Addiko bankom Sarajevo pokreće drugu po redu Addiko SME akademiju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kao što je to bio slučaj protekle godine, Addiko nastavlja sa edukacijom ključnih ljudi – donosilaca odluka u malim i srednjim preduzećima (MSP).

Inicijativu Banke za osnivanjem Akademije je kao dragocjenu prepoznala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija koji učestvuju u projektu kao Sponzori, te su opredjeljeni da preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima pruže obuku, resurse, mentorstvo, mogućnost umrežavanja, priliku da dobiju finansijsku podršku i još mnogo toga.

Cilj Addiko SME akademije je jačanje ekosistema za poslovne usluge i obuke za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, kroz seriju interaktivnih radionica i obuka koje će voditi stručni konsultanti. Specifični ciljevi koje Banka nastoji da realizuje Addiko SME Akademijom su:

  1. obezbjeđivanje profesionalne obuke za razvoj poslovanja i konsultantske usluge za MSP i porodična preduzeća kroz Addiko SME akademiju razvojem i održavanjem prilagođenih edukativnih radionica;
  2. olakšavanje umrežavanja među učesnicima, preduzetnicima i budućim liderima MSP u zemlji;
  3. izgradnja platforme za razmjenu znanja i nefinansijsku podršku uslugama.

Addiko SME Akademija je osmišljena kao serija interaktivnih radionica i obuka koje će voditi stručni konsultanti, zajednički izabrani od strane Banke i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Konsultanti angažovani na ovom projektu imaju višegodišnje iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, poboljšanju i unapređivanju njihovog poslovanja, značajan fond znanja i iskustva o svim problemima i izazovima sa kojima se isti suočavaju.

Učešće u Addiko SME Akademiji je besplatno, a ove godine Addiko banka Banja Luka i Addiko banka Sarajevo od ukupnog broja prijavljenih do 31. avgusta biraju 100 polaznika u Bosni i Hercegovini.

Sadržaj Addiko SME akademije

Addiko SME akademija će biti organizovana od 6. septembra do 21. decembra 2023. kroz šest modula, od kojih će svaki trajati jedan dan (radni dan). Teme koje će biti obrađivane u sklopu svih modula su sljedeće:

  • Modul I: Liderstvo i komunikacija

a. Uvod – postavljanje ciljeva treninga
b. Različite uloge lidera unutar organizacije
c. Važnost liderstva
d. Izgradnja povjerenja unutar organizacije
e. Fleksibilnost i povratne informacije

  • Modul II: Razumijevanje finansijskih koncepata 

a. Razumijevanje finansijskih koncepata i rizika
b. Uloga usklađenosti u MSP
c. Ključni finansijski pokazatelji za MSP
d. Kako komunicirati sa bankama

  • Modul III: Digitalna transformacija i važnost ESG koncepata

a. Značaj digitalne transformacije u MSP
b. Produktivnost se povećava digitalnom transformacijom
c. ESG kao organizacioni koncept
d. Dugoročna održivost poslovanja kroz fokus na ESG

  • Modul IV: Upravljanje stresom 

a. Povećanje otpornosti i fleksibilnosti na stres
b. Važnost otpornosti u prijenosu odgovornosti
c. Metode za utvrđivanje nivoa stresa i njegovo prevazilaženje

  • Modul V: Interno preduzetništvo i inovacije za MSP 

a. Kako razviti interno preduzetništvo i povećati kreativnost i inovativnost u kompaniji
b. Kreiranje inovativnih rješenja u poslovanju
c. Značaj internih preduzetnika
d. SCAMPER model

  • Modul VI: Prezentacijske vještine 

a. Važnost uticaja kroz prezentaciju
b. Predstavljanje različitim zainteresovanim stranama unutar i izvan organizacije
c. Različiti stilovi prezentacije
d. Temelji dobre prezentacije

Vremenski okvir

Sve učesnike, koji prođu proces selekcije, Addiko banka Banja Luka i Addiko banka Sarajevo će, zajedno sa konsultantima, partnerima na projektu, podjeliti u 5 grupa na 5 lokacija po 20 učesnika na nivou Bosne i Hercegovine, uzimajući u obzir njihove specifičnosti, segmente poslovanja, veličinu, te rezultate analize. Pogledajte u nastavku predviđeni vremenski okvir i lokacije održavanja.

Datum održavanja modulaLokacija & naziv modula
06.09.2023.Sarajevo – Liderstvo i komunikacija
07.09.2023.Mostar – Liderstvo i komunikacija
12.09.2023.Tuzla – Liderstvo i komunikacija
13.09.2023.Doboj – Liderstvo i komunikacija
14.09.2023.Banja Luka – Liderstvo i komunikacija
Datum održavanja modulaLokacija&naziv modula
27.09.2023.Sarajevo – Razumijevanje finansijskih koncepata
28.09.2023.Mostar – Razumijevanje finansijskih koncepata
03.10.2023.Tuzla – Razumijevanje finansijskih koncepata
04.10.2023.Doboj – Razumijevanje finansijskih koncepata
05.10.2023.Banja Luka – Razumijevanje finansijskih koncepata
Datum održavanja modulaLokacija&naziv modula
11.10.2022.Sarajevo – Digitalna transformacija i važnost ESG koncepata
12.10.2022.Mostar – Digitalna transformacija i važnost ESG koncepata
17.10.2022.Tuzla – Digitalna transformacija i važnost ESG koncepata
18.10.2023.Doboj – Digitalna transformacija i važnost ESG koncepata
19.10.2023.Banja Luka – Digitalna transformacija i važnost ESG koncepata
Datum održavanja modulaLokacija & naziv modula
25.10.2023.Sarajevo – Upravljanje stresom
26.10.2023.Mostar – Upravljanje stresom
31.10.2023.Tuzla – Upravljanje stresom
01.11.2023.Doboj – Upravljanje stresom
02.11.2023.Banja Luka – Upravljanje stresom
Datum održavanja modulaLokacija&naziv modula
15.11.2023.Sarajevo – Interno preduzetništvo i inovacije za MSP
16.11.2023.Mostar – Interno preduzetništvo i inovacije za MSP
20.11.2023.Tuzla – Interno preduzetništvo i inovacije za MSP
22.11.2023.Doboj – Interno preduzetništvo i inovacije za MSP
23.11.2023.Banja Luka – Interno preduzetništvo i inovacije za MSP
Datum održavanja modulaLokacija&naziv modula
06.12.2023.Sarajevo- Prezentacijske vještine
07.12.2023.Mostar – Prezentacijske vještine
12.12.2023.Tuzla – Prezentacijske vještine
13.12.2023.Doboj – Prezentacijske vještine
14.12.2023.Banja Luka – Prezentacijske vještine

Prijava kandidata

Svi kandidati zainteresovani za učešće na Addiko SME Akademiji od 1. do 31.  avgusta 2023.  treba da popune podatke i da odgovore na nekoliko jednostavnih pitanja. Samo nekoliko odgovora danas vas dijeli od toga da sutra baš vi budete generacija koja će malim i srednjim preduzećima u kojima radite/koje vodite, ostvariti dodatni implus za rast i razvoj! Budimo partneri na tom putu!

Selekcija kandiata

Proces selekcije kandidata će vršiti stručni konsultanti koje su zajednički odabrali Addiko Banka i EBRD, a koji se mogu pohvaliti višegodišnjim radom sa malim i srednjim preduzećima, te su sertifikovani predavači  EBRD-a, ali i CEFFE Srbija.

Po završetku treninga, učesnici će na svečanom događaju u organizaciji Banke i EBRD, dobiti sertifikate o završenoj edukaciji.

Addiko Bank Banja Luka