Stajanjem u redu gubite vrijeme.

Plaćajte putem Addiko Mobile-a, bez čekanja u redu i duplo povoljnije!

Addiko Mobile

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Građani

Addiko Bank Banja Luka