Plaćanja u zemlji

Platne transakcije

Bezgotovinske platne transakcije

Računi uplatioca i primaoca vode se u različitim bankama u zemlji.

 • izvršavaju se GC (giro-clearing/žiro-kliring) i RTGS sistemom.
 • naloge GC – čija je vrijednost do 10.000,00 KM – izvršavamo tri puta dnevno u propisanim vremenskim periodima najkasnije do 14:15 tekućeg dana
 • naloge RTGS – čija je vrijednost preko 10.000,00 KM i hitni nalozi – izvršavamo odmah, najkasnije do 15:45 tekućeg dana
 • prilivi na račun evidentiraju se odmah po prijemu i omogućuju vlasnicima računa trenutno raspolaganje sredstvima

Svi nalozi primljeni nakon navedenog vremena, ukoliko nisu realizovani isti dan kada su primljeni realizuju se početkom sljedećeg radnog dana

Računi uplatioca i primaoca vode se u istoj banci

 • izvršavaju se odmah za platne naloge primljene u radnom vremenu banke

Trajni nalozi

 • Za efikasno upravljanje sredstvima na transakcionima računima možete koristiti trajni nalog za jednostavno svakodnevno unutarbankarsko i međubankarsko pražnjenje stanja na računu.

Gotovinske platne transakcije

 • brzo, lako i jednostavno obavljanje gotovinskih transakcija za pravna lica
 • uplate i isplate s transakcionog računa na šalterima
 • polog pazara/gotovine moguć je u svim poslovnim jedinicama, bez obzira u kojoj poslovnoj jedinici je otvoren račun na koji se polaže pazar/gotovina

Potrebna dokumentacija za polaganje pazara (gotovine)

 • Ovlaštenje polog

Ovlaštenje za polog gotovog novca dostavlja se na memorandumu klijenta – pravnog lica ili na obrascu Banke, u slučaju kada ovlaštenik- fizičko lice donosi i polaže gotov novac u korist transakcionog računa pravnog lica, a platni nalog potpisuje ovlašteno lice čiji je potpis već deponovan i ovjerava sa pečatom pravnog lica, prijavljenih na Specimenu potpisa.

 • Ovlaštenje polog i potpis

Ovlaštenje za polog gotovog novca i potpis platnog naloga dostavlja se kada lice koje polaže gotov novac istovremeno i potpisuje platni nalog za polog gotovine, a nije ovlašteno lice na Specimenu potpisa. U ovom slučaju to lice potpisuje samo naloge za polog gotovine i druge naloge ne može potpisivati.

 • Ovlaštenje isplata

Ovlaštenje za podizanje gotovog novca dostavlja se kada lice podiže gotovinu na osnovu primljenih naloga koji su već ovjereni prijavljenim pečatom i potpisani od lica čiji su potpisi deponovani kod Banke na Specimenu potpisa, a to lice samo podiže i nosi gotov novac.

Listu e-mail adresa na koje je potrebno slati spiskove za rasknjižavanje uplata, u zavisnosti kojoj Poslovnici poslovni subjekt/poslodavac pripada,
možete pronaći na PDF

Za plaćanja između klijenata Addiko Bank a.d. i Addiko Bank d.d.  nudimo posebne pogodnosti – znatno niže cijene!

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka