Informacije o obradi ličnih podataka

Lične podatke je jako važno čuvati.

U Addiko banci brinemo o njima.

Addiko banka a.d. Banja Luka, kao odgovorna institucija, osigurava najviši nivo zaštite ličnih podataka. Banka sa ličnim podacima postupa u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima i oni se čuvaju pažljivo.

Savjeti potrošačima:

 • Ne dijelite olako i nekritički svoje lične podatke
 • Nemojte davati brojeve svojih kreditnih kartica, PIN-ove i sl. bilo kojoj osobi
 • Ne dijelite lične podatke drugih osoba ako nemate njihov pristanak
 • Ne bacajte u kantu  za smeće račune, ispise, prepise i slične papire na kojima se nalaze vaši lični podaci;
 • Koristite složene, sigurnije lozinke (password) koje sadrže više od 8 znakova uključujući kombinaciju malih i velikih slova, brojeva te znakova
 • Budite vrlo oprezni u korištenju javnih Wi-Fi pristupnih podataka
 • Nemojte objavljivati na internetu i društvenim mrežama lične podatke djece i maloljetnika

Addiko banka vam pruža:

 • Potpunu transparentnost prilikom prikupljanja i obrade ličnih podataka
 • Veći nadzor i kontrolu nad ličnim podacima
 • Jednostavan uvid u sve vaše lične podatke
 • Pravo na brisanje ličnih podataka uz uslov da ne postoje zakonski razlozi za njihovo zadržavanje
 • Pravo na informaciju koliko dugo se lični podaci čuvaju
 • Pravo na traženje ispravka netačnih ili neažurnih podataka
 • Pravo na prenos ličnih podataka
 • Pravo na podnošenje prigovora na obradu ličnih podataka

Podaci o kontroloru

Addiko Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 13, PDV br. 400965070004, ID br. 4400965070004, e-mail: info.rs.ba@addiko.com; www.addiko-rs.ba

Podaci o Službeniku za zaštitu ličnih podataka:

U slučaju da imate dodatnih pitanja vezano za obradu ličnih podataka, možete se direktno obratiti Službeniku za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese:  dpo.abbl@addiko.com ili broja telefona +387 51 951 000.

Addiko Bank Banja Luka