Plaćanja

Domaća i međunarodna plaćanja

Platni promet sa inostranstvom ↓

Vrsta doznake cijena
Doznake u inostranstvo sa računa ili štednog uloga građana (opcija BEN i SHA) 0,50% min. 20 KM
Doznake u inostranstvo sa računa ili štednog uloga građana (opcija OUR) 0,80% min.30 KM
Doznaka u inostranstvo sa računa ili štednog uloga građana u banku članicu Addiko Grupe 0,10% min. 20 KM
Devizne doznake sa računa i štednog uloga na račune drugih banaka u zemlji 0,80 min. 30 KM

 

Doznake iz inostranstva koje ne spadaju u redovna mjesečna primanja (prilive) ↓

Iznos Cijena
do 1.000 KM 0,60% min. 6,00 KM
preko 1.000 KM 0,60% min. 15,00 KM
Doznaka građana iz inostranstva (opcija OUR) na račun banke članice Addiko Grupe 11,74 KM
Doznaka građana iz inostranstva (opcija OUR) na račun ostalih banaka 1,00%, min.27 KM – max 135 KM

Isplata penzija i ostalih redovnih mjesečnih primanja iz inostranstva (rente, penzije, plate) ↓

Naknada za redovne mjesečne prilive iz inostranstva – opcije (BEN i SHA) Iznos naknade
Do 20,00 KM Bez naknade
Od 20,00 KM do 50,00 KM 5,00 KM
Preko 50,00 KM 10,00 KM

 Platni promet u zemlji ↓

Vrsta plaćanja Cijena
Ako imate TR u Addiko banci i plaćate na račun klijenta Addiko banke Visina naloga do 500 KM: 1,00 KM po transakciji
Ako imate TR u Addiko banci i plaćate na račun klijenta Addiko banke Visina naloga preko 500 KM: 1,40 KM po transakciji
Ako nemate TR u Addiko banci, a plaćate na račun pravnog lica klijenta Addiko banke Visina naloga do 500 KM: 1,80 KM po transakciji
Ako nemate TR u Addiko banci, a plaćate na račun pravnog lica klijenta Addiko banke Visina naloga preko 500 KM: 1,80 KM po transakciji
Za gotovinka plaćanja klijentima druge Banke Visina naloga do 500 KM: 2,50 KM, preko 500 KM do 10.000 KM: 3,50 KM po transakciji
Za bezgotovinska plaćanje klijentima druge Banke Visina naloga od 500 KM: 2,00 KM,  preko 500 KM do 10.000 KM:  2,50 KM po transakciji
Za gotovinska i bezgotovinska plaćanja klijentima druge Banke Visina naloga preko 10.000 KM i hitni nalzo: 10,00 KM po transakciji

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka