Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja sastavljamo na osnovu vašeg interesovanja. Pišite nam i dalje kako bismo vam pružili jasne i direktne odgovore.

  • Za otvaranje transakcionog računa fizičkog lica, rezidenta, koji u Banci prima platu ili druge redovne i neredovne prilive (osim penzionera koji penziju primaju preko Fonda PIO RS) potrebno je: vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument, kopija lične karte.
  • Za transakcioni račun studenta potrebno je vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument, kopija stranica indeksa i to stranica sa slikom i ličnim podacima i uvjerenje od visokoškolske ustanove o upisanoj godini studija za godinu u kojoj se otvara transakcioni račun.
  • Za transakcioni račun penzionera koji penziju primaju preko fonda PIO RS potrebno je, vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument kopija lične karte i ček od penzije.

Za otvaranje računa nerezidentu potrebno je vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument – ovjerena fotokopija pasoša.

Prekoračenje po transakcionom računu se odobrava klijentima koji su u stalnom radnom odnosu i imaju redovne mjesečne prilive na transakcionom računu.

Addiko sigurna internet kupovina

Sve svoje Addiko Mastercard® kartice možete registrovati za Sigurnu internet kupovinu i koristiti ih na svim prodajnim mjestima, koja podržavaju Mastercard® SecureCode sistem plaćanja.

•    Osigurajte da vaš računar ima instaliran najnoviji antivirusni software.
•    Kupujte na poznatim i sigurnim web stranicama – ikona koja ih označava je zaključani lokot ili ključić u donjem desnom kutu ekrana.
•    Ignorišite e-mail poruke u kojima se traže vaši lični podaci, šifre, PIN i sl.
•    Uvijek isprintajte svoju narudžbu, uslove kupovine/povrata robe/isporuke, te adresu i telefonski broj prodajnog mjesta.

To je polisa osiguranja života, i vinkulirana je u korist Banke.

To je kamata koja se plaća na iznos kredita za razdoblje od dana isplate kredita do dana kada se kredit stavlja u otplatu. Visina interkalarne kamate obično se obračunava u visini redovne kamate iz ugovora, ukoliko nije određeno drukčije.

To je trošak obrade kreditnog zahtjeva, izražen u procentima, a izračunava se na iznos odobrenog kredita i naplaćuje jednokratno.

Odmah pozovite broj telefona našeg Kontakt centra +387 51 951 000. Naknadno dođite u poslovnicu banke koja vam je izdala karticu kako biste ispunili svoje formalne obaveze i dobili drugu karticu.

Addiko EBank i Addiko Mobile su usluge digitalnog bankarstva koje vam omogućavaju da postanete svoj lični bankar i da sami kontrolišete stanje i promet na svojim prijavljenim računima, provjerite izvode i platne naloge, platite sve vrste računa unutar domaćeg platnog prometa, izvršite kupoprodaju deviza, i niz drugih usluga, uz niže naknade. I sve to bez fizičkog dolaska u Banku te uz duplo povoljnije naknade!

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka