Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja sastavljamo na osnovu vašeg interesovanja. Pišite nam i dalje kako bismo vam pružili jasne i direktne odgovore.

  • Za otvaranje transakcionog računa fizičkog lica, rezidenta, koji u Banci prima platu ili druge redovne i neredovne prilive (osim penzionera koji penziju primaju preko Fonda PIO RS) potrebno je: vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument, kopija lične karte.
  • Za transakcioni račun studenta potrebno je vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument, kopija stranica indeksa i to stranica sa slikom i ličnim podacima i uvjerenje od visokoškolske ustanove o upisanoj godini studija za godinu u kojoj se otvara transakcioni račun.
  • Za transakcioni račun penzionera koji penziju primaju preko fonda PIO RS potrebno je, vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument kopija lične karte i ček od penzije.

Za otvaranje računa nerezidentu potrebno je vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument – ovjerena fotokopija pasoša.

Prekoračenje po transakcionom računu se odobrava klijentima koji su u stalnom radnom odnosu i imaju redovne mjesečne prilive na transakcionom računu.

Addiko sigurna internet kupovina

Sve svoje Addiko Mastercard® kartice možete registrovati za Sigurnu internet kupovinu i koristiti ih na svim prodajnim mjestima, koja podržavaju Mastercard® SecureCode sistem plaćanja.

•    Osigurajte da vaš računar ima instaliran najnoviji antivirusni software.
•    Kupujte na poznatim i sigurnim web stranicama – ikona koja ih označava je zaključani lokot ili ključić u donjem desnom kutu ekrana.
•    Ignorišite e-mail poruke u kojima se traže vaši lični podaci, šifre, PIN i sl.
•    Uvijek isprintajte svoju narudžbu, uslove kupovine/povrata robe/isporuke, te adresu i telefonski broj prodajnog mjesta.

To je polisa osiguranja života, i vinkulirana je u korist Banke.

To je kamata koja se plaća na iznos kredita za razdoblje od dana isplate kredita do dana kada se kredit stavlja u otplatu. Visina interkalarne kamate obično se obračunava u visini redovne kamate iz ugovora, ukoliko nije određeno drukčije.

To je trošak obrade kreditnog zahtjeva, izražen u procentima, a izračunava se na iznos odobrenog kredita i naplaćuje jednokratno.

Odmah pozovite broj telefona našeg Kontakt centra +387 51 951 000. Naknadno dođite u poslovnicu banke koja vam je izdala karticu kako biste ispunili svoje formalne obaveze i dobili drugu karticu.

Addiko EBank i Addiko Mobile su usluge digitalnog bankarstva koje vam omogućavaju da postanete svoj lični bankar i da sami kontrolišete stanje i promet na svojim prijavljenim računima, provjerite izvode i platne naloge, platite sve vrste računa unutar domaćeg platnog prometa, izvršite kupoprodaju deviza, i niz drugih usluga, uz niže naknade. I sve to bez fizičkog dolaska u Banku te uz duplo povoljnije naknade!

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka