Trajni nalog

Trajni nalog

je usluga uz pomoć koje štedite vrijeme i rješavate se briga oko toga da li ste svoje redovne mjesečne obaveze platili na vrijeme. Uz pomoć trajnog naloga banka sa vašeg transakcionog računa “skida” ugovoreni iznos, svakog mjeseca na dan koji dogovorite sa bankom te novac automatski preusmjerava na račun lica/firme prema kojima imate mjesečne obaveze.

  • Da biste otvorili trajni nalog potrebno je da u banci imate otvoren transakcioni račun te da popunite Pristupnicu za korištenje trajnog naloga i predate je na najbližem Addiko šalteru.
  • Pri otvaranju trajnog naloga treba da se odlučite za period važenja trajnog naloga (do kada želite da usluga bude aktivna) te da odredite dan (datum) u mjesecu kada želite da vam banka sa računa “skida” ugovoreni iznos. Pored iznosa, banci je potreban i podatak o računu fizičkog ili pravnog lica kojem ćete uplaćivati mjesečne obaveze.
  • Otvaranje trajnog naloga iznosi 5,00 KM (jednokratno).
  • Transfer sredstava (plaćanje) – fiksni mjesečni iznosi ↓
Plaćanje građana klijentima druge Banke Plaćanje građana na račune pravnih lica u Banci
do 500,00 KM – 2,00 KMdo 500,00 KM – 1,00 KM
preko 500,00 KM do 10.000 KM – 2,50 KMPreko 500,00 KM – 1,40 KM
preko 10.000 KM i hitni nalozi – 10,00 KM
Plaćanje unutar Banke na račun fizičkog lica (osim u okviru istog JMBG)0,30 KM

Sve naknade iskazane su detaljno u Standardnom informacionom listu

Potrebno vam je više informacija? Molimo da popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati, kako bismo dogovorili termin sastanka u poslovnici.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovaranja na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Banja Luka (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka je kontrolor podataka. Ukoliko želite znati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko-rs.ba/informacije-o-obradi-licnih-podataka, ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na dpo.abbl@addiko.com, ili na broj telefona T: +387(0)51 951 000.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka