Opšti uslovi poslovanja

29.11.2023.

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – objavljeni dana 04.12.2023. godine, u primjeni od 19.12.2023. godine.

Prilog 2- Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa fizičkim licima (V 3.0.)

24.02.2023. 

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – objavljeni dana 28.02.2023. godine, u primjeni od 15.03.2023. godine.

Prilog-4-Opšti uslovi poslovanja- Depoziti-FL-v.1.4.

Prilog-5-kartice-EBank-Mobile-SMS-FL-v-1.3.

Prilog-7-kartice-EBank-Business-Mobile-i-SMS-za-PL-v-1.1.

27.10.2022.

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – objavljeni dana 08.11.2022. godine, u primjeni od 23.11.2022. godine

  • Prilog 3 – računi i paketi v 1.1. PDF

28.09.2021:

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – objavljeni dana 01.10.2021 godine, u primjeni od 16.10.2021. godine

Prilog 6_ Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa PL, v1.1. PDF

26.02.2021:

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – objavljeni dana 09.03.2021 godine, u primjeni od 24.03.2021. godine

Opšti uslovi poslovanja: 26.02.2021. 

  • Prilog 1 _ Opšti uslovi kreditnog poslovanja sa fizičkim licima, v 1.0. PDF 
  • Prilog 8 _ Izmjene i dopune obaveznih elemenata ugovora v 1.0. PDF

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka