Opšti uslovi poslovanja

27.10.2022.

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – objavljeni dana 08.11.2022. godine, u primjeni od 23.11.2022. godine

  • Prilog 2 -kartičnog poslovanja FL v 2.3. PDF
  • Prilog 3 – računi i paketi v 1.1. PDF
  • Prilog 4 – poslovanja sa depozitima FL v 1.1. PDF
  • Prilog 5 – kartice Addiko EBank, Mobile, SMS FL, (v 1.2) PDF

28.09.2021:

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – objavljeni dana 01.10.2021 godine, u primjeni od 16.10.2021. godine

Prilog 6_ Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa PL, v1.1. PDF

26.02.2021:

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – objavljeni dana 09.03.2021 godine, u primjeni od 24.03.2021. godine

Opšti uslovi poslovanja: 26.02.2021. 

  • Prilog 1 _ Opšti uslovi kreditnog poslovanja sa fizičkim licima, v 1.0. PDF 
  • Prilog 7_Opšti uslovi korištenja Addiko Business, EBank i SMS usluga za PL, v 1.0. PDF 
  • Prilog 8 _ Izmjene i dopune obaveznih elemenata ugovora v 1.0. PDF

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka