Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – objavljeni 03.08.2020. godine, u primjeni od 18.08.2020. godine

  • Opšti uslovi poslovanja sa računima i paketima – v.1.8.  PDF
  • Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa fizičkim licima – v.1.12.PDF
  • Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa pravnim licima – v 1.7.  PDF
  • Opšti uslovi poslovanja sa depozitima fizičkih lica – v.1.5.  PDF

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – objavljeni 01.11.2019. godine, u primjeni od 16.11.2019. godine

  • Opšti uslovi korištenja Addiko EBank, Addiko Mobile i Addiko SMS usluge za fizička lica v.1.10 – PDF
  • Opšti uslovi korištenja Addiko Business EBank i SMS usluga za pravna lica v.1.4. – PDF

Novi posebni dijelovi Opštih uslova poslovanja Addiko Bank a.d. objavljeni dana 13.05.2019. – stupaju na snagu 15 dana od dana objavljivanja

  • Izmjene i dopune obaveznih elemenata ugovora v.1.1 – PDF

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – u primjeni od 21.08.2018. godine – PDF

  • Opšti uslovi kreditnog poslovanja sa fizičkim licima v.1.3 – PDF
  • Informacija za klijente, fizička lica, korisnike kredite: kliknite ovdje

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka