Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d. – objavljeni dana 09.03.2021. godine, u primjeni od 24.03.2021. godine PDF

Prilozi Opštim uslovima poslovanja Addiko Bank a.d, objavljeni 08.03.2022. godine, u primjeni od 23.03.2022. godine:

  • Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa fizičkim licima – v.2.2. PDF
  • Opšti uslovi korištenja Addiko EBank, Addiko Mobile i Addiko SMS usluge za fizička lica v.1.1 PDF

Prilozi Opštim uslovima poslovanja Addiko Bank a.d, objavljeni 01.10.2021. godine, u primjeni od 16.10.2021. godine:

  • Opšti uslovi kartičnog poslovanja sa pravnim licima – v 1.1.  PDF

Prilozi Opštim uslovima poslovanja Addiko Bank a.d, objavljenim 06.11.2020. godine, u primjeni od 21.11.2020. godine:

  • Opšti uslovi poslovanja sa računima i paketima – v.1.0.  PDF
  • Opšti uslovi poslovanja sa depozitima fizičkih lica – v.1.0.  PDF
  • Opšti uslovi korištenja Addiko Business EBank i SMS usluga za pravna lica v.1.0.  PDF
  • Izmjene i dopune obaveznih elemenata ugovora v.1.0. PDF
  • Opšti uslovi kreditnog poslovanja sa fizičkim licima v.1.0. PDF
  • Informacija za klijente, fizička lica, korisnike kredite: kliknite ovdje

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka